Η Συμμετοχή του 7ου Λυκείου Θεσσαλονίκης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ KA1 «Αντιμετωπίζοντας τη διαφορετικότητα: Στρατηγικές Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης για Μαθητές με Λιγότερες Ευκαιρίες»

Το 7ο Λύκειο Θεσσαλονίκης μετά από αίτηση των εκπαιδευτικών του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών συμμετείχε στο επιμορφωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eramsus+ KA1. Το πρόγραμμα είχε ως θέμα τις Στρατηγικές Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης και ο τίτλος του ήταν «Αντιμετωπίζοντας τη διαφορετικότητα: Στρατηγικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες». Η αρχική ανακοίνωση του προγράμματος απευθυνόταν σε όλους τους πολίτες της Ε.Ε. και συγκεκριμένα σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες ήταν συνολικά είκοσι και προέρχονταν από έξι χώρες, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία, την Κροατία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα. Η επιμορφωτική δράση έλαβε χώρα στην αγγλική γλώσσα στην πόλη Σεβίλλη της Ισπανίας κατά το χρονικό διάστημα 4-11/11/2019, ενώ η διοργανώτρια χώρα ήταν η Μάλτα. Η επιλογή των εκπαιδευτικών του 7ου Λυκείου έγινε μετά από συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων και τα άτομα που ορίστηκαν ως συμμετέχοντες ήταν οι εκπαιδευτικοί Χαμπίδης Θεόδωρος, ΠΕ02 φιλόλογος, Εφραιμίδου Αικατερίνη, ΠΕ03 μαθηματικός, και Πορτοκαλίδου Ξένη, ΠΕ04 βιολόγος.

Οι δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου περιελάμβαναν τόσο βιωματικά εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις επίλυσης προβλήματος, επισκέψεις σε ευρωπαϊκά σχολεία κλπ. όσο και θεωρητικού τύπου εισηγήσεις. Η αλληλεπίδραση και ο συγχρωτισμός με άτομα διαφορετικής εθνικότητας, κουλτούρας και προέλευσης υπήρξαν η βάση για την ομαλή  διεκπεραίωση του σεμιναρίου. Στόχος θεωρήθηκε η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η κατοχή διδακτικών εργαλείων και μέσων αποτελεσματικής παρέμβασης, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, της κουλτούρας της αποδοχής και της λειτουργικής συνύπαρξης με τα άτομα που φέρουν το στοιχείο της διαφορετικότητας. Ο βιωματικός χαρακτήρας του σεμιναρίου επέτρεψε στους συμμετέχοντες να πετύχουν τους στόχους που τέθηκαν εξαρχής και από τη διοργανώτρια χώρα και από την ομάδα στο σύνολό της.

Το όλο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης υπήρξε άριστο και λόγω των υψηλών προδιαγραφών της διοργάνωσης, αλλά και λόγω του χρονοδιαγράμματος που ακολουθήθηκε στο έπακρο. Το σεμινάριο περιελάμβανε τρεις φάσεις: Κατά την πρώτη δόθηκε αφενός το απαραίτητο γνωστικό υλικό που έπρεπε να μελετηθεί και αφετέρου ζητήθηκε η προετοιμασία των συμμετεχόντων με παρουσιάσεις του φορέα αποστολής, εν προκειμένω του 7ου Λυκείου, του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και της Ελλάδας,  αλλά και η κατάθεση συνθηκών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μελέτες περίπτωσης για περαιτέρω επεξεργασία. Κατά τη δεύτερη φάση έλαβε χώρα η συμμετοχή στις επιμορφωτικές δράσεις του σεμιναρίου. Το τρέχον χρονικό διάστημα, αυτό της τρίτης φάσης,  διοργανώνονται δράσεις εκπαιδευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να γίνει η διάχυση των πληροφοριών, αλλά και των «καλών πρακτικών» στις οποίες μυήθηκαν οι εκπαιδευτικοί. Η συνεργασία τόσο με τη διοργανώτρια χώρα όσο και με τους συμμετέχοντες των υπολοίπων χωρών συνεχίζονται.

Αξίζει δε να επισημανθεί ότι το όλο κλίμα του σεμιναρίου υπήρξε υποδειγματικό, μιας και η καλή διάθεση, το ευχάριστο πλαίσιο και η ευστοχία υπήρξαν στοιχεία που εγγυήθηκαν το τελικό καλό αποτέλεσμα. Σε αυτό σαφέστατα συνετέλεσαν οι συμμετέχοντες του 7ου Λυκείου Θεσσαλονίκης, καθώς η όλη παρουσία τους στις δράσεις υπήρξε καταλυτική στη διεκπεραίωση της επιμορφωτικής δράσης. Πράγματι, όχι μόνο οι παρουσιάσεις των ποικίλων δράσεων του σχολείου αλλά και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως και η εμπλοκή των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στα βιωματικά εργαστήρια  έδωσαν την ευκαιρία σε όλα τα άτομα να διαμορφώσουν μια ουσιαστική αντίληψη της οπτικής της ελληνικής πραγματικότητας όσον αφορά την αναγκαιότητα της εφαρμογής της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.

Αυτό που απομένει είναι η υιοθέτηση των αρχών της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης, ώστε να καταγραφεί πλέον το αποτέλεσμα της όλης δράσης. Ωστόσο, η συνδρομή της όλης της σχολικής κοινότητας ήταν, είναι και παραμένει η βασική προϋπόθεση θετικής εξέλιξης ειδικά εν προκειμένω και γενικότερα, κάτι που έως σήμερα έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό στην περίπτωση του 7ου Λυκείου Θεσσαλονίκης.