Συμμετοχή του 8ου Δ.Σ. Κηφισιάς σε δύο Ευρωπαίκά eTwinning Έργα

Οι μαθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς συμμετείχαν φέτος σε δύο Ευρωπαϊκά eTwinning Έργα. Συγκεκριμένα, το ΣΤ3 τμήμα  πήρε μέρος στο έργο: "The Amplified Blue Planet: A Journey in STEM, Earth Observation, Artificial Intelligence and Creative Writing for Environmental Awareness" με εταίρους από τρεις (3) διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και υπεύθυνους  τον Διευθυντή του σχολείου Ρίζο Τζαλακώστα και την εκπαιδευτικό Πληροφορικής Ειρήνη Παπαδοπετράκη.

Το Ε1 τμήμα συμμετείχε στο έργο “Living with the Climate Change” με εταίρους από επτά (7) διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και υπεύθυνες την καθηγήτρια Γαλλικών Βάσια Χασιώτη και την εκπαιδευτικό Πληροφορικής Ειρήνη Παπαδοπετράκη.

Στόχος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ήταν οι μαθητές να προτείνουν λύσεις ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, να γνωρίσουν τους 17 Παγκόσμιους Στόχους (17SGDs), να αποκτήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα (επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα), αλλά και να ενισχύσουν ψηφιακές δεξιότητες μέσα από τη χρήση σύγχρονων web 2.0 εργαλείων και πλατφορμών.

Επίσης, να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στην ηθική χρήση της καθώς και να αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικής γραφής μέσα από την παρατήρηση της Γης από δορυφόρους και την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον πληθυσμό των επικονιαστών.

Ένα μεγάλο μπράβο στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς!