Συμμετοχή του 9ου Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής σε δύο νέα προγράμματα Erasmus+ KA229

Tο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής ξεκίνησε με ενθουσιασμό και δημιουργική διάθεση να υλοποιεί δύο νέα εγκεκριμένα σχέδια στo πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης Erasmus+ για «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229» για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021.

  • Το σχέδιο με τίτλο «Performing Arts for Leader Students» (PEARLS) σε συνεργασία με σχολεία από: 1. Marines Ισπανίας (συντονιστής), 2. San Cataldo Ιταλίας, 3. Vilnius Λιθουανίας, 4. Brasov Ρουμανίας.
    Το έργο βασίζεται στην ιδέα ότι οι Καλές Τέχνες (Θέατρο, Μουσική, Χορός, Εικαστικά) βοηθούν την συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών και με την καθοδηγούμενη διδασκαλία τους οι μαθητές/ήτριες κερδίζουν αυτοπεποίθηση, μαθαίνουν να σέβονται την έκφραση του άλλου και είναι σε θέση να διαχειριστούν καλύτερα συναισθηματικές συγκρούσεις, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν τεχνικές των Καλών Τεχνών και αυξάνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες για να γίνουν έτσι ηγέτες στις δικές τους ζωές.
  • Το σχέδιο με τίτλο «Town Αccessed with Games» (ΤΑG) σε συνεργασία με σχολεία από: 1. Mönchengladbach Γερμανίας (συντονιστής), 2 & 3. Darica Τουρκίας, 4. Tordesillas Ισπανίας, 5. Puconci Σλοβενίας.
    Το έργο βασίζεται στη διδασκαλία και την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων εγγραμματισμού στη Γλώσσα, τα Αγγλικά τα Μαθηματικά, τις Φυσικές επιστήμες και την Τεχνολογία (STEM) και οριζόντιων δεξιοτήτων (εξασφάλιση υγιεινού τρόπου ζωής, ανάληψη δράσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή) χρησιμοποιώντας μεθόδους διδασκαλίας για τη μάθηση βασισμένες στο παιχνίδι. Η ομάδα του έργου μας πιστεύει ότι τα παιχνίδια αυξάνουν τα κίνητρα των μαθητών/τριών για να μάθουν, καθώς επίσης και ότι οι μαθητές/τριες μπορούν να μεταφέρουν αυτά που μαθαίνουν στην πραγματική τους ζωή καλύτερα χρησιμοποιώντας τα παιχνίδια.