Συμμετοχή του Αριστοτελείου Κολλεγίου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΝΟΗΣΙΣ «CONNECTED: Η ιστορία των υπολογιστών και η ζωή με το Διαδίκτυο»

Οι μαθητές των τριών τμημάτων της Α’ λυκείου του Αριστοτελείου Κολλεγίου επισκέφτηκαν το Κέντρο διάδοσης επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ στις 13, 14 και 14 Δεκεμβρίου και συμμετείχαν σε ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 70 λεπτών της περιοδικής έκθεσης “Connected”. Η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιείται στα πλαίσια της συμμετοχής του σχολείου μας στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Σχολείων «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Η έκθεση αυτή:

  • επιδεικνύει την τεχνολογική εξέλιξη πίσω από τη νέα πραγματικότητα (εξέλιξη της μηχανής: υπολογιστής, σύνδεση των μηχανών: διαδίκτυο),
  • αποτυπώνει την έκταση της διασύνδεσης ανθρώπων και μηχανών,
  • επισημαίνει τις προοπτικές που αυτή φαίνεται να έχει και να θέσει ερωτήματα για τις ευκαιρίες που αναδύονται και τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική έκθεση την οποία προτείνει το σχολείο και στους γονείς. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Συντονιστής της δράσης ήταν η κ. Κοκκίνου Ελένη (καθ. Πληροφορικής) σε συνεργασία με τον κ. Τσαμπάκαλο Σπ. φιλόλογος).