Συμμετοχή του Δ.Σ. Αδριανής-Νικηφόρου Δράμας στο εθνικό έργο του etwinning με τίτλο: «STEAM-Στη γειτονιά του ήλιου «

Το σχολείο μας στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων,ίδρυσε το πρόγραμμα eΤwinning  με τίτλο: "STEAM-Στη γειτονιά του ήλιου". Στο έργο συμμετέχουν οι μαθητές των Α' , Γ' και Δ' τάξεων του σχολείου μας, οι οποίοι συνεργάζονται με μαθητές της Ε' τάξης του Δ.Σ. Γόμφων και με μαθητές της Στ' τάξης του 3ου Δ.Σ. Νεάπολης.

Το έργο βασίζεται στη προσέγγιση STEAM και επικεντρώνεται στον 4ο κύκλο των εργαστηρίων δεξιοτήτων: «Δημιουργώ και Καινοτομώ». Τα παιδιά των συνεργαζόμενων σχολείων, δουλεύοντας μέσω της πλατφόρμας TwinSpace και χρησιμοποιώντας συνεργατικά εργαλεία του Web2, θα αναμειχθούν σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων, διαβαθμισμένης δυσκολίας, με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια και την ενίσχυση σημαντικών δεξιοτήτων (21ου αιώνα, δεξιοτήτων ζωής, 4C’s, δεξιοτήτων τεχνολογίας, δεξιοτήτων του νου) και τη διερεύνηση απαντήσεων σχετικά με το διάστημα, το πλανητικό σύστημα, την κίνηση των ουράνιων σωμάτων, όπως και τις αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από την αλληλεξάρτηση αυτών