Η συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Βλαχάτων στα πλαίσια της σχολικής σύμπραξης ΚΑ2 Erasmus+ “Young Entrepreneurs Shine” Y.E. S (2017-2020)

Συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά η εκπόνηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «Young Entrepreneurs Shine», στο οποίο συμμετέχουν άλλα 4 σχολεία από την Βόρεια Ιρλανδία (Μπέλφαστ), την  Ιταλία (Κατάνια), την Ισπανία (Λα Πάλμα) και την Πολωνία (Wolin).

Βασικοί άξονες του σχεδίου είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και η επιχειρηματικότητα.

Σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση δόθηκε έμφαση στην κατανόηση των δικαιωμάτων των παιδιών, την αποδοχή των προσφύγων και των μεταναστών, την ισότητα των δύο φύλων, την ισότιμη ένταξη των ΑΜΕΑ, την άρση των στερεοτύπων  και την καλλιέργεια της ανεκτικότητας και του σεβασμού στην διαφορετικότητα.

Μέσω της επιχειρηματικότητας οι μαθητές/τριες  αναπτύσσουν εγκάρσιες δεξιότητες και ικανότητες: επίλυση προβλημάτων, δημιουργική σκέψη, αυτοδιαχείριση, διαχείριση εργασιών, λογική και λήψη αποφάσεων, συνεργασία, υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες. Παράλληλα μέσω της διεθνούς συνεργασίας βελτιώνουν την επικοινωνία τους στα αγγλικά  και αναπτύσσουν δεξιότητες στη χρήση νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ).

Μέσω των ανταλλαγών δόθηκε η ευκαιρία τη φετινή χρονιά σε 4 εκπαιδευτικούς και 4 μαθητές/τριες να ταξιδέψουν στα συνεργαζόμενα σχολεία και να αποκτήσουν μοναδικές εμπειρίες σε άλλα σχολικά και κοινωνικά περιβάλλοντα,  που οδηγούν σε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυξάνουν τα μαθησιακά τους κίνητρα.

Ειδικά για τους/τις εκπαιδευτικούς ενισχύθηκε η επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη, οι γνώσεις  και  οι ικανότητές τους  για την παροχή εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και την αντιμετώπιση ευαίσθητων θεμάτων γύρω από την κοινωνική ένταξη ·

Από τον αντίκτυπο του σχεδίου μας βοηθήθηκε όλη η σχολική κοινότητα με το άνοιγμα του σχολείου στην ευρωπαϊκή συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Η διάδοση του έργου μας στην κοινωνική ενσωμάτωση και την επιχειρηματικότητα θα ενθαρρύνει άλλα σχολεία σε όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν σε μια ατζέντα για το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών και την παροχή νέων κατευθυντήριων οδηγιών για το πρόγραμμα σπουδών για την επιχειρηματικότητα στα δημοτικά σχολεία.

-Τα σχέδια μαθημάτων  με τη μορφή κατάλληλων για την ηλικία προγραμμάτων μάθησης, διδακτικών πόρων, τράπεζες ιδεών, καθοδήγηση σχετικά με τις διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες  διατίθενται  στην ευρύτερη κοινότητα μάθησης μέσω του etwinning.

Και της ιστοσελίδας του σχεδίου  https://youngentrepreneurs9.wixsite.com/erasmus