Το Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

sch_ellak2

Το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι το λογισμικό που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του.

Βασικός στόχος της ποιοτικής και λειτουργικής αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, με την συνεπαγόμενη καθολική εξοικονόμηση πόρων και βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων. Η αυξανόμενη χρήση ανοικτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων αναδεικνύει το μεγάλο βαθμό ωριμότητας τους.

Από το 2000 μέχρι σήμερα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο χρησιμοποιεί ανοικτό λογισμικό για τη δημιουργία και τη λειτουργία των υπηρεσιών του, και απολαμβάνει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

  • εξοικονόμηση χρηματικών πόρων
  • διατήρηση της ανεξαρτησίας του από μεμονωμένους προμηθευτές και τεχνολογίες
  • δυνατότητα καλύτερης προσαρμογής στις εξειδικευμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών και μαθητών
  • εξασφάλιση διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με άλλα συστήματα εντός ή εκτός ΠΣΔ
  • έλεγχο αξιοπιστίας λογισμικού λόγω γνώσης του πηγαίου κώδικα
  • αποκόμιση τεχνογνωσίας και προστιθέμενης αξίας
  • ενθάρρυνση επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας

Η συνεισφορά του ΠΣΔ στο ΕΛ/ΛΑΚ παρουσιάστηκε πρόσφατα στο 2ο  συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά 8-10 Μαΐου 2015 (http://www.foss4edu.gr) αλλά και στα πλαίσια των Θερινών Σχολείων ΕΛ/ΛΑΚ της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών που πραγματοποιήθηκαν 18-29 Μαΐου (https://ma.ellak.gr/).

Τα ανοικτά λογισμικά που έχουν αξιοποιηθεί για κάθε μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΠΣΔ προς τη σχολική κοινότητα, είναι:

Υπηρεσία ΠΣΔ Ανοικτό Λογισμικό
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Φιλοξενία Ιστοσελίδων (web hosting) Apache httpd, PHP, mysql, proftpd
Σύνδεση στο δίκτυο Freeradius, dialup-admin
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
Δικτυακή πύλη https://www.sch.gr Joomla
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο http://webmail.sch.gr Qmail, Courier IMAP, Open SSL , Horde, ClamAV
Ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας Ezmlm, Mailman
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας https://www.uc.sch.gr/ OpenSIPS, Asterisk
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Υπηρεσία video http://vod-new.sch.gr Mediamosa, Drupal, JS Player, Flowplayer
Πολυμεσικές Παρουσιάσεις και Διαλέξεις http://mmpres.sch.gr/ WordPress, Webmaker

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Τηλεδιασκέψεις http://meeting.sch.gr BigBlueButton
Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη http://eclass.sch.gr Open eClass
Τηλεκπαίδευση http://e-learning.sch.gr Moodle
Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων http://lams.sch.gr/ LAMS
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εκπαιδευτικές Κοινότητες και Ιστολόγια https://blogs.sch.gr WordPress, BuddyPress
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά και Εφημερίδες http://schoolpress.sch.gr WordPress
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Διακομιστής διαμεσολάβησης & ελεγχόμενη πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό FreeBSD, Squid, Squidguard
Παρακολούθηση λειτουργίας δικτύου MRTG, Cricket

 

Υ
πηρεσία ονοματολογίας

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Web analytics: Υπηρεσία στατιστικών ιστοσελίδων https://analytics.sch.gr/ Piwik
Κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών https://sso.sch.gr Apereo CAS, Shibboleth IDP
Παρακολούθηση επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών (SLA) Nagios
Bind
Ψηφιακά Πιστοποιητικά http://ca.sch.gr EJBCA PKI Certificate Authority
Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο http://inventory.sch.gr/ Fork - DJango Inventory