Τα ηλεκτρονικά βιβλία των eTwinning προγραμμάτων 4oυ Νηπιαγωγείου Διδυμοτείχου

Το δεύτερο πρόγραμμα που υλοποιούσαμε το STEAMtastic ολοκληρώθηκε κι αυτό .Μια σχολική χρονιά προσανατολισμένη εντελώς στο STEAM .Μας απασχόλησαν και σε αυτό διάφορα θέματα .Ρομπότ, κύλινδροι,νερό, καρούλια, πέτρες ....Όλα τα θέματα μας έδωσαν την ευκαιρία να τα προσεγγίσουμε μέσα από τα Μαθηματικά, την Μηχανική, την Επιστήμη, την Τέχνη και την Τεχνολογία.Το παραγόμενο και εδώ ebook δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας της Μάλτας.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fread.bookcreator.com%2Flibrary%2F-M5vRJ4eM8zAM2Dr-Lce%2Fbook%2FiKr0GmEpTyKlYa26sldaXA%3Ffbclid%3DIwAR3fRlhrvyJm60ETbgP1fhAxiUlWu8-A5rVqfpBpF6xaUYBnpX5ffhoMGuw&data=02%7C01%7Ctanya.zahra%40gov.mt%7C77345fb972a24897815408d7fd81faf0%7C34cdd9f55db849bcacba01f65cca680d%7C0%7C0%7C637256607011472597&sdata=lwm8NsxG7p4cilLx%2B%2Bvh22xkBwKgcHQ46tjmtVhxzLQ%3D&reserved=0

Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες των έργων μας αλλά κυρίως ευχαριστώ πολύ όλους τους γονείς που ήταν δίπλα μας κατά την υλοποίησή τους.Φυσικά τα περισσότερα μπράβο τα οφείλω στους μικρούς μου μαθητές που δούλεψαν ακούραστα και με πολύ όρεξη σε όλες τις δραστηριότητες ..