Τα τελικά προϊόντα του προγράμματος Erasmus+ “Cultures on a Palette” του Γυμνασίου με Λ.Τ. Ασωπίας

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Erasmus+ KA229 "Cultures on a Palette" 2019-2022 που πραγματοποιήθηκε από το Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ασωπίας και συνεργαζόμενες χώρες τη Γαλλία, Ισπανία, Εσθονία και Τουρκία, ανακοινώνουμε τα τελικά προϊόντα του προγράμματος τα οποία είναι δημόσια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία σε ό,τι σχετίζεται με την πολιτιστική κληρονομιά των 5 χωρών.

Τα τελικά προϊόντα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.