Τα βιντεομαθήματα της «Ταχύρρυθμης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

T4E

Δημιουργήθηκαν βιντεομαθήματα στο πλαίσιο της «Ταχύρρυθμης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» https://t4e.sch.gr/ τα οποία μπορείτε να βρείτε αναρτημένα στο κανάλι:

https://www.youtube.com/channel/UCvF258r9yYXp8jz-orKqFtw/videos