Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση στο σχολείο!

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση στο σχολείο!

Δευτέρα 16 Μαϊου 2022 και ώρα 7μμ.

Η συνάντηση εργασίας αφορά εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν ή σκοπεύουν να λάβουν μέρος στις πιλοτικές εφαρμογές του LearnML σχετικά με την ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης στα Αναλυτικά Προγράμματα της χώρας τους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα θετικά ή δύσκολα σημεία κατά την εφαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων στις σχολικές αίθουσες, κατά πόσο ήταν εύκολο να αξιοποιήσουν τις εφαρμογές και τα ψηφιακά παιχνίδια για την κατανόηση των όρων της ΤΝ και ΜΜ, καθώς και αν τελικά συζήτησαν με τους μαθητές τους ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από τον τρόπο εκπαίδευσης της μηχανής. Η συνάντηση εργασίας θα ολοκληρωθεί με συζήτηση σχετικά με τη διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών σεναρίων που αφορούν την ΤΝ και ΜΜ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και προτάσεις για μία αποτελεσματική εφαρμογή των δύο εννοιών στην εκπαίδευση.

Εγγραφές και αποστολή υπερσυνδέσμου εδώ: https://universityofmalta.zoom.us/meeting/register/tJUrcOCurDwpGtzysFNmnV-x-HPM4bm_j6hS