TEDxAthens Challenge

To TEDxAthens Challenge στοχεύει στην ανάδειξη καινοτόμων πρωτοβουλιών στον χώρο της παιδείας και της μάθησης, επιβραβεύοντας και ενισχύοντας ταυτόχρονα την καλύτερα τεκμηριωμένη και περισσότερα υποσχόμενη δράση κοινωφελούς χαρακτήρα.

Το TEDxAthens Challenge έχει σαν στόχο να υποστηρίξει πράξεις που αξίζει να διαδοθούν κινητοποιώντας το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που διαθέτει η κοινότητα του TEDxAthens. Ψάχνουμε για ενδιαφέρουσες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες που έχουν θετικό αντίκτυπο στον χώρο που ζούμε.

Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν προτάσεις που απευθύνονται, στην τυπική εκπαίδευση, σε μορφές μη τυπικής εκπαίδευσης και μάθησης αλλά και εθελοντικές πρωτοβουλίες από ιδιώτες, ομάδες πολιτών και ΜΚΟ με στόχο τη βελτίωση των θεσμών της ελληνικής κοινωνίας. Σύμμαχος του, σε αυτήν την προσπάθεια, είναι το Ίδρυμα Λαμπράκη, το οποίο θα υποστηρίξει τον νικητή. Το Ίδρυμα Λαμπράκη θεσπίζει απο φέτος ένα ετήσιο βραβείο, στη μνήμη του ιδρυτή του, Χρήστου Λαμπράκη, που απονέμεται για να στηρίξει δράσεις εκπαίδευσης και καινοτομίας κοινωφελούς χαρακτήρα. Το βραβείο για το 2011 θα απονεμηθεί στον νικητή του TEDxAthens Challenge.

Οι προτάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 15 Σεπτεμβρίου 2011 έως τα μεσάνυχτα στις 31 Οκτωβρίου 2011 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://challenge.tedxathens.com/