Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (www.iee.ihu.gr)

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (www.iee.ihu.gr)

Σχολή Μηχανικών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το Τμήμα «Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) προήλθε από την συνένωση των τμημάτων «Μηχανικών Πληροφορικής» και «Ηλεκτρονικών Μηχανικών» την άνοιξη του 2019 και θα υποδεχτεί πρωτοετείς φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2019.

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνουν 9 αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας, 2 αμφιθέατρα και 20 αίθουσες εργαστηρίων με σύγχρονο και κατάλληλο εξοπλισμό.

Το Τμήμα είναι άρτια στελεχωμένο καθώς το διδακτικό του προσωπικό αποτελείται από 30 μέλη ΔΕΠ και 6 μέλη ΕΔΙΠ και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε. έχει εγκρίνει την πρόταση Ενδεικτικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δέκα (10) ακαδημαϊκών εξάμηνων και αναμένεται η έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.iee.ihu.gr) μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και για το σύνολο των δραστηριοτήτων του.