Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας (TTHE) του Ιονίου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2004 στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ με έδρα την πόλη της Κέρκυρας.

 

Το Τμήμα, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν.3255/2004), έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας. Οι σπουδές στο Τμήμα στοχεύουν, έτσι, στην σύγκλιση της τέχνης με την τεχνολογία στο πεδίο της έρευνας, και στην δημιουργική σύνθεσή τους στην πράξη, σε αρμονία με τα σύγχρονα διεθνή ερευνητικά δεδομένα του ψηφιακού πολιτισμού.

Περιεχόμενο μαθημάτων

Το πενταετές πρόγραμμα σπουδών στηρίζεται στο τρίπτυχο Θεωρία+Τεχνολογία+Τέχνη, και καταλήγει σε ενιαίο πτυχίο. Οι οριζόντιοι θεματικοί τομείς (Θεωρία+Τεχνολογία) προσφέρουν το υπόβαθρο των γνώσεων που στηρίζει τον κάθετο τομέα της Τέχνης, που έχει τρεις άτυπες κατευθύνσεις: 1) του Ήχου, 2) της Εικόνας, 3) του συνδυασμού Ήχου και Εικόνας. Οι φοιτητές, μέσω της δυνατότητας επιλογής μαθημάτων, επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις, στην οποία και θα εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων της εικόνας και του ήχου προσφέροντας ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, και συνδυάζει την μελέτη των παραδοσιακών τρόπων έκφρασης με την διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση των νέων μέσων και τεχνολογιών. Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές εκπονούν ατομικές και ομαδικές εργασίες και παρουσιάζουν την δουλειά τους στο Φεστιβάλ του Τμήματος, σε εκθέσεις, εκδηλώσεις και στο διαδίκτυο. Μέρος του προγράμματος σπουδών συνιστούν και οι θεματικές ημερίδες, οι ομιλίες και εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων και καταξιωμένων καλλιτεχνών, οι εκθέσεις, το φεστιβάλ, καθώς και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

To πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας είναι αναρτημένο στη διεύθυνση http://avarts.ionio.gr/el/studies/curricilum/indicative-curriculum.

Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων

Το πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας συμπεριλαμβάνει :

 •  τον χώρο της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασμών τους
 •  την διδασκαλία και απασχόληση σε τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
 •  τους ευρύτερους επαγγελματικούς χώρους της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς και της αναψυχής

Κάποιοι από τους τομείς στους οποίους μπορούν να σταδιοδρομήσουν οι απόφοιτοι ή μεταπτυχιακοί του ΤΤΗΕ είναι οι παρακάτω:

 •   ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία (τέχνη νέων μέσων, ψηφιακών, αναλογικών ή του συνδυασμού τους: βίντεο αρτ, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, ψηφιακή τέχνη, τέχνη του διαδικτύου, κόμικς, animation, φωτογραφία κα)
 •   ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου και της εικόνας
 •   τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης
 •   ανάπτυξη οπτικοακουστικών καλλιτεχνικών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου (web design, interactive CD-ROM, DVD-ROM, web applications, δικτυακές πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, πειραματικά πολυμέσα, video games)
 •  γραφικές τέχνες, πολυμεσικές εκδόσεις, ηλεκτρονικός τύπος
 •   διαφήμιση, επαγγελματική φωτογραφία
 •  οργάνωση και παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών στον ευρύτερο πολιτισμικό τομέα με την χρήση ψηφιακής και ηλεκτρονικής τεχνολογίας (για μουσεία, συλλογές κ.ά.)
 •   εκπαιδευτική τεχνολογία με την χρήση προσαρμοστικών συστημάτων πολυμέσων.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες – επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον ιστοχώρο (avarts.ionio.gr) ή στη Γραμματεία του Τμήματος τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 26610-38540, e-mail: audiovisual@ionio.gr ).