Το 11o ΓΕΛ Περιστερίου στην ΝΔ Ιταλία

Κατά το διάστημα  22 – 28/01/2023 μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας επισκέφτηκαν την Gaeta της Ιταλίας στα πλαίσια προγράμματος ERASMUS+, σχολικές συμπράξεις,  με τίτλο : “Media for everyone’s voice”.

Στο σχολείο υποδοχής Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Caboto" οι εργασίες των μαθητών από την Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Ρουμανία και Ελλάδα είχαν ως κύριο θέμα την εκπαίδευση στα Μέσα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εικόνα ως κύριο γλωσσικό κώδικα μη λεκτικής επικοινωνίας και τη δύναμη της ως αγωγό μηνυμάτων μείζονος σημασίας,  αλλά και ως μέσο διαμόρφωσης της πληροφορίας με άμεση επίδρασή στην ανθρώπινη γνώση.

Στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Luiss στη Ρώμη παρακολούθησαν συζήτηση κι ενημερώθηκαν από ειδικούς για τους τρόπους αντιμετώπισης των Μέσων με κριτική σκέψη καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου χειραγώγησης από τα Μέσα.

Εκτός από τη γνωριμία με την περιοχή υποδοχής πραγματοποιήθηκαν  επισκέψεις σε σημαντικά αξιοθέατα της Ρώμης και της Νάπολης αλλά και επίσκεψη στην αρχαία πόλη της Πομπηίας που καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ .

Το σχολείο μας εκπροσώπησαν μαθητές-τριες των Α’ και Γ’ τάξεων με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών- μελών της παιδαγωγικής ομάδας.

Παράλληλα με την εκπαίδευση στα Μέσα οι μαθητές ερχόμενοι σε επαφή και συνεργασία με μαθητές κι εκπαιδευτικούς άλλων χωρών αποκόμισαν ανεκτίμητες εμπειρίες και ανέπτυξαν οριζόντιες δεξιότητες όπως επικοινωνία (κάνοντας χρήση ξένης γλώσσας), προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση.

Ο τοπικός τύπος κάλυψε μέρος των δραστηριοτήτων. https://fb.watch/ijGBU690D