Το 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης στο Δουβλίνο για Επιμόρφωση Erasmus+ KA122

Δύο εκπαιδευτικοί του 13ου Γυμνασίου Ηρακλείου είχαν την ευκαιρία να μετακινηθούν στην Ιρλανδία και να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό πρόγραμμα μίας εβδομάδας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος  Erasmus+ " Οι καθηγητές έχουν τη δύναμη…να ονειρεύονται, να ενώνουν, να μαθαίνουν".
Συγκεκριμένα, η επιμόρφωση έλαβε χώρα στο Δουβλίνο από τις 6/3/23 έως τις 11/3/23 στον εκπαιδευτικό οργανισμό "Europass Teacher Academy Ireland" και είχε ως θέμα "Our school radio: podcasts and new media as an educational tool ". Οι επιμορφούμενες εκπαιδευτικοί Πολυχρονάκη Σοφία (Φιλόλογος) και Σμυρνάκη Ιωάννα (Γαλλικής Φιλολογίας) εκπαιδεύτηκαν θεωρητικά και πρακτικά στη χρήση  ψηφιακών  εργαλείων και εφαρμογών απαραίτητων στη δημιουργία και επεξεργασία των podcasts. Επίσης έλαβαν γνώση μεθόδων εφαρμογής των ηχητικών αρχείων προς εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας καθώς και ως μέσου επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα, με απώτερο στόχο και τη δημιουργία ραδιοφωνικού σταθμού στο σχολείο. Επιπρόσθετα, έμαθαν τη λειτουργία νέων διαδικτυακών εφαρμογών οι οποίες υποστηρίζουν την ανεστραμμένη τάξη και διευκολύνουν και καθιστούν πιο αποτελεσματική την εκπαιδευτική διαδικασία.
Παράλληλα όμως με την επιμόρφωση, δόθηκε η δυνατότητα στις επιμορφούμενες καθηγήτριες να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, ως προς το αντικείμενό τους, με εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών, να διευρύνουν το δίκτυο γνωριμιών τους με άλλα σχολεία του εξωτερικού και να  έρθουν σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες  και εκπαιδευτικά συστήματα.
Υπήρξε μία πολύπλευρα σημαντική εμπειρία, προσδίδουσα προστιθέμενη αξία στο σύνολο της σχολικής κοινότητας η οποία θα αξιοποιηθεί προς το συμφέρον εκπαιδευτικών και μαθητών.