Το 21ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών «Λέλα Καραγιάννη» συμμετέχει στη 2η LTT activity στη Νάπολη

Το 21Ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών «Λέλα Καραγιάννη» στα πλαίσια της σχολικής σύμπραξης M.A.G.I.C. (Myths and tales, Art and Games for Intercultural Cooperation) την οποία συντονίζει το σχολείο μας και συμμετέχουν ως εταίροι σχολεία από την Εσθονία, τη Λιθουανία, Τη Βουλγαρία και την Ιταλία, συμμετείχε στην 2η LTT activity που πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη της Ιταλίας από 27/9 έως και 1/10/2021 στο  I. C. Madre Claudia Russo-Solimena. Στα πλαίσια της συνάντησης είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε βιωματικά εργαστήρια και να συνεργαστούμε με εκπαιδευτικούς και μαθητές από το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Γνωρίσαμε την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, την κουλτούρα και την καθημερινή ζωή των μαθητών και των οικογενειών τους. Επισκεφτήκαμε και ξεναγηθήκαμε σε ιστορικά μνημεία και μουσεία της πόλης. Ενημερωθήκαμε από την υπεύθυνη του Δήμου Νάπολης για τα εκπαιδευτικά θέματα της περιοχής. Επίσης, παρακολουθήσαμε δρώμενα και μουσικές εκδηλώσεις από τους μαθητές του σχολείου. Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σχεδιάστηκε και οργανώθηκε η συνέχεια του προγράμματος.