Το eTwinning project «ME THE A.I. #2.0» στο 2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Μαθητές και εκπαιδευτικοί Α/θμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 8 ευρωπαϊκών χωρών συνεργάστηκαν στο έργο «Μe the A.I #2.0» διάρκειας 9 μηνών. Στόχοι της δράσης ήταν να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, να εισαχθούν στις βασικές έννοιες της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης, να αντιληφθούν τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς αυτών, τις καταλυτικές τους επιπτώσεις στο πρόσφατο μέλλον μας όπως επίσης και τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν. Οι μαθητές μέσα από βιωματικές, παιγνιώδεις, ανακαλυπτικές και ομοσυνεργατικές δράσεις συνεργάστηκαν, επικοινώνησαν, δημιούργησαν ψηφιακό υλικό, χρησιμοποίησαν με ασφάλεια τις δυνατότητες του διαδικτύου, ενεπλάκησαν σε δράσεις ρομποτικής, προγραμματισμού και δημιουργίας μοντέλων Μηχανικής Μάθησης. Οι δράσεις παρήχθησαν με ομαδική εργασία των μαθητών μεταξύ τους αλλά και σε συνεργασία με τους συμμαθητές των άλλων σχολείων.Το έργο βασίστηκε στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, στην άσκηση των μαθητών στη λήψη αποφάσεων και στη κριτική σκέψη.

Ευχαριστούμε τις ιδρύτριες και τους/τις συνεργάτες/τριες του έργου για το πολύ σημαντικό ταξίδι στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης!!!

http://2gymioandiap.blogspot.com/2020/06/etwinning-project-me-ai-20.html

https://twinspace.etwinning.net/90726/home