Το Γυμνάσιο Ελευθερούπολης στην Ισλανδία Erasmus+ Δράση ΚΑ1, «ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας Τζούμα Μαρία, καθηγήτρια φυσικών επιστημών, και Μοσχοπούλου Τριανταφυλλιά, καθηγήτρια γερμανικών, συμμετείχαν σε επταήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης στο Βorgarnes της Ισλανδίας, από τις 12 ως τις 18 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης με αναφορά στη μετανάστευση, τον ρατσισμό, τις διακρίσεις, τον πολιτισμό και τη διαφορετικότητα, με στρατηγικές για τη διδασκαλία αυτών των θεμάτων σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες». Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ Δράση KA1 με τίτλο «Σχολεία ίσης ευκαιρίας», που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο ξεκίνησε κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Πάροχος του σεμιναρίου ήταν ο οργανισμός εταίρος “INTERCULTURAL ICELAND”.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχουσες καθηγήτριες αξιοποίησαν καινοτόμες ιδέες που στόχευαν στη διαμόρφωση ασφαλούς και φιλικού μαθησιακού περιβάλλοντος στην τάξη και εφάρμοσαν διδακτικές στρατηγικές και προσεγγίσεις με στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των μαθητών/τριών και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα όπως: διαφορετικότητα, στερεότυπα, προκαταλήψεις, διακρίσεις, αποκλεισμός/ένταξη και ρατσισμός. Οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν στη συγκεκριμένη κινητικότητα θα αποβούν προς όφελος τόσο των συμμετεχουσών εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών/τριών, των συναδέλφων, του σχολείου γενικότερα.
Η υλοποίηση του προγράμματος συνεχίστηκε και μετά την επιστροφή της ομάδας των εκπαιδευτικών, καθώς ακολούθησε διάχυση στους/στις καθηγητές/τριες του σχολείου των μεθοδολογιών , των τεχνικών και των εργαλείων που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Απώτερος στόχος να εφαρμοστεί στη σχολική μονάδα η νέα εκπαιδευτική προσέγγιση και να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διδασκαλία οι αποκτηθείσες δεξιότητες.

Η Διευθύντρια
Κέντρου Άννα