Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ

Tο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συμμετείχε στο «8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ» που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 25 - 28 Ιουνίου 2015 στην Ερμούπολη της Σύρου, όπου εκπροσωπήθηκε από τον Επίκουρο Καθηγητή Μ. Παρασκευά, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δικτυακών Τεχνολογιών και Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥΕ) Διόφαντος. Η παρουσίαση που έγινε αφορούσε τα αποτελέσματα της πράξης "ΣΤΗΡΙΖΩ - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το Ψηφιακό Σχολείο, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του Ψηφιακού Σχολείου".

Tο  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συμμετείχε στο «8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ». H παρουσία του στο συνέδριο είχε θέμα  τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του ΠΣΔ  για την εκπαιδευτική κοινότητα, που βασίζονται σε  ελεύθερο λογισμικό  ανοικτού κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε το διάστημα 25 - 28 Ιουνίου 2015 στην Ερμούπολη της Σύρου και απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους επιμορφωτές και επιμορφώτριες  Τεχνολογιών Πληροφορίας  και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), τους επιμορφωτές και επιμορφούμενους στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου, τους φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής καθώς και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

syros2015

Σκοπός του συνεδρίου ήταν ο δημιουργικός διάλογος και προβληματισμός  για την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», καθώς και οι πρακτικές  στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.  Πρόσθετος σκοπός  ήταν η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και η ανάδειξη διδακτικών μεθόδων βασισμένων σε αυτές.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο εκπροσωπήθηκε από τον Επίκουρο Καθηγητή Μ. Παρασκευά, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δικτυακών Τεχνολογιών και Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου  του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥΕ) Διόφαντος. Η παρουσίαση που έγινε αφορούσε τα αποτελέσματα της πράξης "ΣΤΗΡΙΖΩ - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το Ψηφιακό Σχολείο, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του Ψηφιακού Σχολείου".

Οι νέες υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της πράξης αυτής βασίζονται σε ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό και εν συντομία είναι:

 1. Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας (https://www.uc.sch.gr): Παρέχει στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα για  δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις εντός και εκτός ΠΣΔ με φωνή ή και βίντεο, την τηλεφωνική συνδιάσκεψη μεταξύ πολλών χρηστών, την αποστολή φωνητικών μηνυμάτων (voice mail), τη λήψη fax με αυτόματη προώθηση στο email, κ.α.
 2. Τηλεδιασκέψεις (http://meeting.sch.gr): Προσφέρει στα πιστοποιημένα μέλη ΠΣΔ τη δυνατότητα δημιουργίας τηλεδιασκέψεων και συμμετοχής σ' αυτές. Το περιβάλλον  των τηλεδιασκέψεων  υποστηρίζει πλήρη οπτικοακουστική επικοινωνία και επιτρέπει την προβολή παρουσιάσεων, τον διαμοιρασμό υλικού και  την προβολή εφαρμογών μεταξύ των μελών της τηλεδιάσκεψης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν τηλεδιασκέψεις και να προσκαλέσουν σ' αυτές συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους  ή να τις αναγγείλουν στην πύλη της υπηρεσίας απευθυνόμενοι  προς κάθε ενδιαφερόμενο (δημόσιες τηλεδιασκέψεις).
 3. Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (http://lams.sch.gr): Προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα δημιουργίας σχεδίων μαθημάτων σε μορφή διαγραμμάτων ροής και αλληλουχίας μαθησιακών δραστηριοτήτων.
 4. Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά και Εφημερίδες (http://schoolpress.sch.gr): Απευθύνεται σε όλα τα μέλη ΠΣΔ  προσφέροντας τους τη δυνατότητα δημοσιοποίησης εκπαιδευτικού περιεχομένου και δραστηριοτήτων των σχολείων και των εκπαιδευτικών σε μορφή περιοδικού.
 5. +grafis -χώρος αποθήκευσης και συνεργασίας για έγγραφα, αρχεία, σημειώσεις ημερολόγια και άλλο υλικό, (https://grafis.sch.gr): Είναι η σύγχρονη υπηρεσία υπολογιστικού νέφους (cloud) του ΠΣΔ. Προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας, ταυτόχρονης επεξεργασίας και αποθήκευσης αρχείων, εικόνων και κοινόχρηστων ημερολογίων με δυνατότητες διαμοιρασμού και συνεργασίας. Ολοκληρώνεται με το περιβάλλον εργασίας (desktop) του χρήστη  τόσο για υπολογιστές όσο και για tablets με κατάλληλη εφαρμογή που διανέμεται από το χώρο της υπηρεσίας.  Προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής  και ενσωμάτωσης αρχείων από άλλες  δημοφιλείς εφαρμογές διαμοιρασμού αρχείων του διαδικτύου.
 6. Υπηρεσία video (http://vod-new.sch.gr): Παρέχει τη δυνατότητα, ανάρτησης παρουσίασης στην πύλη της,  αναζήτησης και αναπαραγωγής βίντεο. Επιτρέπει στους χρήστες που αναρτούν βίντεο, να καταχωρούν μεταδεδομένα, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα σύνολο προσωποποιημένων υπηρεσιών στα πιστοποιημένα μέλη ΠΣΔ. Υποστη?
  ?ίζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας και αναπαραγωγή από διαφορετικές υπολογιστικές συσκευές. Παρέχεται σε σχολεία και εκπαιδευτικούς. Οι χρήστες του ΠΣΔ πέρα από την ανάρτηση βίντεο, μπορούν  να δημιουργούν τα δικά τους ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά κανάλια και τις δικές τους ομάδες, στις οποίες το υλικό  βίντεο  διαμοιράζεται μόνο μεταξύ των μελών.
 7. Πολυμεσικές Παρουσιάσεις και Διαλέξεις (http://mmpres.sch.gr): Προφέρει τη δυνατότητα  στους εκπαιδευτικούς και μαθητές να δημιουργήσουν πολυμεσικές παρουσιάσεις  με συνδυασμό πολλών μορφών εμπλουτισμένων μέσων, όπως βίντεο, εικόνες και ήχους.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην ανάδειξη γεγονότων, εκδηλώσεων, πρωτοβουλιών και γενικά κάθε δράσης των σχολείων και της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 8. Helper- απομακρυσμένη Υποστήριξης και Συνεργασία  (http://helper.sch.gr): Επιτρέπει στο προσωπικό υποστήριξης χρηστών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου να παρέχει άμεση υποστήριξη στους χρήστες του ΠΣΔ. Ο τεχνικός  υποστήριξης του ΠΣΔ μπορεί να αποκτήσει απομακρυσμένη πρόσβαση (τηλεχειρισμό) στην επιφάνεια εργασίας (στον υπολογιστή του χρήστη) μετά από την αίτηση και άδεια του χρήστη. Ο τεχνικός μπορεί να δώσει στον χρήστη, που αιτείται την υποστήριξη, υποδείξεις ή βοήθεια για κάποιο πρόβλημα που συναντά στη λειτουργία, ρύθμιση ή χρήση του υπολογιστή ή κάποιας εφαρμογής. Απευθύνεται στους τεχνικούς του ΠΣΔ και το προσωπικό των ΚΕΠΛΗΝΕΤ ως παρόχους της υποστήριξης, αλλά και τον τελικό χρήστη ο οποίος μπορεί να ζητήσει υποστήριξη να την έχει άμεσα και αποτελεσματικά .
 9. Web analytics - στατιστικά ιστοτόπων  (https://analytics.sch.gr): Δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του ΠΣΔ  να έχουν στατιστικά επισκεψιμότητας και αναφορές για τα ιστολόγια και τους ιστότοπους τους.
 10. Μητρώο Μονάδων (https://mm.sch.gr): Παρέχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στα βασικά στοιχεία και τα δικτυακά στοιχεία των σχολικών, διοικητικών και άλλων μονάδων στις οποίες παρέχει σύνδεση και υπηρεσίες  το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Επιπλέον, οι υφιστάμενες υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου βασισμένες σε ΕΛ/ΛΑΚ που αναβαθμίστηκαν στο πλαίσιο της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ είναι:

 1. Εγγραφή Σχολείων και Χρηστών στο ΠΣΔ (http://register.sch.gr): Υποστηρίζει την εγγραφή και εξασφαλίζει την πιστοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών, μαθητών και διοικητικού προσωπικού, στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 2. Φιλοξενία Ιστοσελίδων (web hosting): Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα σε σχολεία, διοικητικές μονάδες και εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν και να συντηρήσουν εύκολα την ιστοσελίδα τους στον Παγκόσμιο Ιστό.
 3. Υποστήριξη Χρηστών (Help-Desk) (http://helpdesk.sch.gr): Υποστηρίζει την άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων που πιθανά εμφανίζονται στη σύνδεση, τις υπηρεσίες και τη χρήση των υπηρεσιών του ΠΣΔ.
 4. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (http://webmail.sch.gr): Υποστηρίζει τη διακίνηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών, δηλαδή σχολείων, διοικητικών μονάδων, εκπαιδευτικών, διοικητικού προσωπικού και μαθητών. Η επικοινωνία είναι ασφαλής και παρέχονται μια σειρά από μοντέρνες δυνατότητες, όπως π.χ. προστασία από ιούς και ενοχλητική αλληλογραφία, κλπ.
 5. Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Έχει σκοπό την εύκολη διακίνηση μηνυμάτων και εγγράφων σε μεγάλους αριθμούς χρηστών. Χρησιμοποιείται ευρύτατα από το Υπουργείο και τις περιφερειακές δομές του για τη διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας στα σχολεία.
 6. Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (http://eclass.sch.gr): Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, με στόχο τον εμπλουτισμό της κλασικής διδασκαλίας που πραγματοποιείται καθημερινά στο σχολείο, με σύγχρονα εργαλεία που ενδυναμώνουν τη διαδικασία της μάθησης. Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ηλεκτρονικά μαθήματα και έχει πλήρη αμφίδρομη επικοινωνία με τους μαθητές του. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για επιμορφώσεις, συνεργασίες, ανταλλαγή απόψεων κλπ, μεταξύ εκπαιδευτικών.
 7. Εκπαιδευτικές Κοινότητες και Ιστολόγια (Κοινωνική Δικτύωση) (https://blogs.sch.gr): Παρέχει ψηφιακά εργαλεία δεύτερης γενιάς (Web 2.0), που χρησιμοποιούνται στην παιδαγωγική διαδικασία λόγω της διαδραστικότητας και της συνεργατικότητας που προσφέρουν. Το ΠΣΔ προσφέρει την υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων με την ισχυρ?
  ? πλατφόρμα ανοικτού κώδικα WordPress, η οποία παρέχει ισοδύναμες δυνατότητες με αυτές των δημοσίων κοινωνικών δικτύων (Facebook, Twitter, κλπ), αλλά σε ένα απολύτως ασφαλές πλαίσιο, εφόσον όλα τα μέλη είναι πιστοποιημένα.
 8. Διαμοιρασμός Αρχείων (http://myfiles.sch.gr): Παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης, διαχείρισης και διαμοιρασμού αρχείων μεταξύ χρηστών του ΠΣΔ.
 9. Ενημερωτικός Κόμβος για το «Ασφαλές Διαδίκτυο» (http://internet-safety.sch.gr): Το ΠΣΔ λειτουργεί από το 2006 τον ενημερωτικό κόμβο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» μέσω του οποίου παρέχεται αξιόπιστη και στοχευμένη ενημέρωση, υποστήριξη και ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.
 10. Αντιμετώπιση Περιστατικών Ασφάλειας (http://cert.sch.gr): Η υπηρεσία παρέχεται με σκοπό την επίβλεψη, την πρόληψη αλλά και την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών κατάχρησης δικτυακών πόρων, δικτυακών υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου,
 11. Ζωντανές Μεταδόσεις (https://video.sch.gr/live): Αφορά στη ζωντανή μετάδοση προς τη σχολική κοινότητα αλλά και ελεύθερα στο διαδίκτυο, εκδηλώσεων που διοργανώνει είτε το Υπουργείο Παιδείας είτε εποπτευόμενοι φορείς του είτε τα σχολεία.
 12. Ψηφιακά Πιστοποιητικά (http://ca.sch.gr): Η Αρχή Πιστοποίησης του ΠΣΔ είναι μία έμπιστη οντότητα που πιστοποιεί την ψηφιακή ταυτότητα μελών, μονάδων και εξυπηρετητών του ΠΣΔ.
 13. Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο (http://inventory.sch.gr): Υποστηρίζει την ηλεκτρονική καταγραφή του εξοπλισμού ΤΠΕ των σχολείων. Μέσω αυτής, το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να εποπτεύσει και να διαχειριστεί τον εξοπλισμό όλων των σχολικών μονάδων εξάγοντας άμεσα, αξιόπιστα και ενημερωμένα αποτελέσματα για την κατάσταση του εξοπλισμού των σχολείων.
 14. Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης Χρηστών (https://sso.sch.gr): Παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης ενός μέλους ΠΣΔ από ένα μόνο σημείο (Single Sign On) σε όλες τις εφαρμογές του ΠΣΔ, καθώς και σε διαπιστευμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και άλλων δημοσίων φορέων της εκπαίδευσης, χωρίς την ανάγκη εκ νέου διαπίστευση του χρήστη σε κάθε μια από αυτές.

Οι περισσότερες υπηρεσίες ολοκληρώνονται μεταξύ τους, παρέχοντας έτσι στα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ένα πλήρες ψηφιακό "οικοσύστημα", που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μαθησιακή διαδικασία.

Δείτε την παρουσίαση του ΠΣΔ: Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.