Βασικά στοιχεία για τη δημοσίευση ιστοσελίδων

 1. Η αρχική σελίδα πρέπει να έχει όνομα αρχείου autoschindex.php, index.html, index.htm, index.php ή index.asp ανάλογα με τον τύπο της σελίδας.
 2. Τα ονόματα των αρχείων πρέπει να είναι με λατινικά γράμματα χωρίς κενά.
 3. Στην ονομασία των αρχείων τα κεφαλαία θεωρούνται διαφορετικά από τα μικρά (σύστημα Unix). Το τελευταίο πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την δημιουργία των ιστοσελίδων και των συνδέσμων που τοποθετούνται μέσα σ" αυτές.
 4. H δημοσίευση μπορεί να γίνει:
 •  με την βοήθεια ενός προγράμματος ftp/sftp κατά προτίμηση με γραφικό περιβάλλον (για παράδειγμα winscp, filezilla κ.λ.π ).
 •  Με χρήση του Windows Explorer,
 •  Από διάφορα  προγράμματα  δημιουργίας και δημοσίευσης ιστοσελίδων  που υποστηρίζουν δημοσίευση με χρήση του πρωτοκόλλου ftp και sftp.  ( Dream Weaver, Microsoft Front Page, Microsoft Expression Web)

 

Υποστηρίζονται όλα τα πρωτόκολλα:
• ftp
• ftp SSL/TLS ( explicit ) (Ρητή  απαίτηση FTP με TLS)
• SFTP

 

Σημείωση:

 • Πλέον υποστηρίζονται όλα τα πρωτόκολλα: ftp, ftp SSL/TLS ( explicit ) (Ρητή απαίτηση FTP με TLS) και SFTP. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το SFTP ή το ftp SSL/TLS ( explicit ) (Ρητή απαίτηση FTP με TLS).
 • Αν στον ιστοχώρο υπάρχουν περισσότερες από μια αρχικές σελίδες τότε η σειρά εκτέλεσης είναι:
 1. autoschindex.php
 2. index.htm
 3. index.html
 4. index.php
 5. index.asp