Βελτίωση της Αγγλικής γλώσσας από εκπαιδευτικούς

arxeio 77869 2

 

Βελτίωση της Αγγλικής γλώσσας από εκπαιδευτικούς

Σε έναν κόσμο που θεωρείται παγκόσμια κοινότητα, η εκμάθηση από τους εκπαιδευτικούς μιας ξένης γλώσσας και ιδιαίτερα της αγγλικής, αποτελεί αναγκαιότητα. Η γλωσσομάθεια τους διευκολύνει να επικοινωνήσουν με αλλόγλωσσους, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Έχουν τη δυνατότητα να καταρτίζονται επαγγελματικά ενισχύοντας τις ικανότητές τους, παρακολουθώντας σεμινάρια κατάρτισης στο εξωτερικό ή διαβάζοντας σύγχρονα επιστημονικά άρθρα και να συγχρονίζονται με τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 έτους 2022 στον Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), η Διεύθυνση Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Θεσπρωτίας, πραγματοποίησε από τις 9 έως τις 15 Ιουλίου 2023 επιμορφωτική δράση με τίτλο «Improve your English for Teachers» στη Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, με τη συμμετοχή 20 εκπαιδευτικών από τις σχολικές της μονάδες.

Σκοπός του προγράμματος, ήταν η καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους όταν επικοινωνούν στα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες με παιγνιώδη χαρακτήρα, καθώς και σε παιχνίδια ρόλων.

Η εκμάθηση ή η βελτίωση της αγγλικής γλώσσας μπορεί να είναι μια διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα διαδικασία, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιεί μεθόδους που βασίζονται στην προσωπική εμπλοκή με βιωματικές δράσεις. Οι παιγνιώδεις δραστηριότητες  βοηθούν στη βελτίωση της γραμματικής, την ανάπτυξη του λεξιλογίου και στην αύξηση των προφορικών δεξιοτήτων, ενώ ταυτόχρονα δίνουν κίνητρα για μεγαλύτερη συμμετοχή. Αποτελεί εξαιρετικό παιδαγωγικό μέσο (Παπαδόπουλος, 2007).H επιτυχία ενός παιχνιδιού έγκειται στην ικανότητά του να «παρασύρει» το συμμετέχοντα στον κόσμο του δημιουργώντας μια επιθυμητή κατάσταση πλήρους απορρόφησης και προσήλωσης σε μια δραστηριότητα (Csikszentmihalyi, 2014).

Οι συμμετέχοντες στην κινητικότητα εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες κατά κύριο λόγο με παιγνιώδη χαρακτήρα, καθώς και σε παιχνίδια ρόλων, τα οποία αποσκοπούσαν στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με σενάρια της πραγματικής ζωής που απαιτούν επικοινωνιακές δεξιότητες στα αγγλικά.

 

Μπορείτε να δείτε σχετικά : Βελτίωση της Αγγλικής γλώσσας από εκπαιδευτικούς