Βράβευση του 19ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ «Ο Εμμανουήλ Παπάς» για διάκριση σε πρόγραμμα e-twinning

Βράβευση του 19ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ «Ο Εμμανουήλ Παπάς» την διάκριση με Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας e-twinning τoυ έργου με τίτλο: “TOWN, This Other Wonderful Neighborhood”. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν και βραβεύθηκαν αντίστοιχα οι μαθητές της Ε1 τάξης του σχολείου μας καθώς και οι Εκπαιδευτικοί: Βελίκη Άννα της Αγγλικής Γλώσσας και Ευστρατόπουλος Νίκος των Εικαστικών.  Στην εικαστική έκθεση του της πολιτιστικής εκδήλωσης "ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΣ 2019"εκτέθηκαν οι μακέτες  που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές, μαζί με μια σύντομη περιγραφή του έργου και των εκπαιδευτικών διαδικασιών  καθώς και ζωγραφιές τους που προτάθηκαν για τον λογότυπο του έργου.