Βράβευση του Νηπιαγωγείου Καραβομύλου

Σπουδαία διάκριση για το Νηπιαγωγείο Καραβομύλου από τα Educations Leaders Awards 2019

για δράσεις που υλοποιούν οι μαθητές από το 2011 (σχολικός κήπος, συλλογή τηγανελαίων, παρασκευή Compost, συλλογή καπακιών, ανακύκλωση μπαταριών και χαρτιού, φροντίδα πουλιών).

Βραβείο: Silver

Ενότητα: Εξωστρέφεια & Συνεργασία

Κατηγορία: Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης