Υλοποίηση προγράμματος Erasmus KA1 9ο Δημ Σχολείο Ηρακλείου

Με το εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας  προσωπικού ERASMUS+  ΚΑ1 με τίτλο «Ένα ευρωπαϊκό σχολείο για όλα τα παιδιά» οι εκπαιδευτικοί του  9ου Δημοτικό Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης  στοχεύoυν  να εφαρμόσουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας με σκοπό τη βελτίωση του έργου τους και τη δημιουργία ενός κλίματος που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις  της σύγχρονης  κοινωνίας  μέσα σε ένα πλαίσιο καλλιέργειας ανθρωπιστικών και ευρωπαϊκών αξιών  όπως ο σεβασμός στη διαφορετικότητα,συνεργασία για έναν κοινό σκοπό,αλληλεγγύη.Το σχέδιο έχει διάρκεια 2 χρόνια (1/9/2018-31/8/2020).

Λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://9dim-irakl.ira.sch.gr/erasmus-ka1/