Υλοποίηση Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ1, “Embracing Diversity, Preventing conflicts and Stimulating students Collaboration” (EDPSC).

Erasmus 2ου Γυμνασίου ΛάρισαςΕκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου Λάρισας συμμετείχαν σε μαθησιακή  κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης στο Βερολίνο  (27/11/22 - 4/12/22), στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ122-SCH με τίτλο «Αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα, προλαμβάνουμε τις  συγκρούσεις και ενισχύουμε τη συνεργασία των μαθητών».

Ο Οργανισμός  Υποδοχής ήταν ο Europass Teacher Academy. Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από  την Ισπανία, την Ιταλία και την Κύπρο. Σκοπός της συγκεκριμένης σειράς  μαθημάτων με τίτλο Classroom Management Solutions for Teachers ήταν η  επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση μιας  αποτελεσματικής και σύγχρονης τάξης που ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την  συνεχή μάθηση χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους στην τάξη όπως η  Ανεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom), η μέθοδος Project Based Learning  (μάθηση βασισμένη σε συνθετικές εργασίες στην τάξη). Μέσα από  διαδραστικές και ελκυστικές δραστηριότητες οι συμμετέχοντες διδάχθηκαν  πώς να ενισχύουν τα κίνητρα, να καθιερώνουν κανόνες στην τάξη, να  παρέχουν σαφείς οδηγίες, να προωθούν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο.

Παράλληλα,  οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, Γκαρά Άλκηστη, Δουμακή Βασιλική,  Μανούσιου Γεωργία, Μουστάκας Χρήστος και Σιώκας Απόστολος, γνώρισαν  εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και ενίσχυσαν τη συνείδηση του ευρωπαίου πολίτη και της ευρωπαϊκής  εξωστρέφειας του σχολείου.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση  του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας προκειμένου γίνει η διάχυση  των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής μετακίνησης.