Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Screen Shot 03-31-15 at 07.49 AM
Η πιστοποιημένη εκπαίδευση εκπαιδευτικών πληροφορικής πραγματοποιείται μέσω συγχρόνων τηλεδιαλέξεων και επιτόπιων βιωματικών σεμιναρίων και εργαστηρίων (workshops). Φορείς εκπαίδευσης είναι το ΙΤΥΕ "Διόφαντος" καθώς και τα συμπράττοντα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ΠΣΔ. Οι τηλεδιαλέξεις πραγματοποιούνται μέσω του πληροφοριακού συστήματος http://training.sch.gr.
Οι εισηγητές προγραμματίζουν και καταχωρούν στο σύστημα Training τις τηλεδιαλέξεις που θα πραγματοποιήσουν στο προσεχές διάστημα. Κάθε εκπαιδευτικός πληροφορικής μπορεί να συνδεθεί στο Training με τα στοιχεία του λογαριασμού που διαθέτει στο ΠΣΔ και να δηλώσει συμμετοχή σε διαλέξεις που τον ενδιαφέρουν. Κάθε τηλεδιάλεξη υποστηρίζεται από κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων,  το οποίο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κατεβάσει και να μελετήσει πριν την πραγματοποίηση της τηλεδιάλεξης.
Όταν πλησιάζει η προγραμματισμένη ώρα της τηλεδιάλεξης, δημιουργείται η εικονική τάξη. Η εικονική τάξη είναι απλά μια σελίδα που ανοίγει σε έναν browser. Δεν χρειάζεται η εγκατάσταση κάποιου λογισμικού. Οι συνδεδεμένοι χρήστες στην εικονική τάξη μπορούν να επικοινωνούν με φωνή, βίντεο αλλά και chat.

eikoniki taxi
Η εικονική τάξη όπως φαίνεται στον browser κάθε συμμετέχοντα στη τηλεδιάλεξη

Κάθε εκπαιδευόμενος όταν συμπληρώσει 10 ώρες τηλεδιαλέξεων λαμβάνει αυτόματα στο email του το πιστοποιητικό συμμετοχής και εκπαίδευσης του. Δείτε το πρότυπο πιστοποιητικού συμμετοχής εδώ.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 3.465 ώρες τηλεδιαλέξεων σε 2.425 εκπαιδευτικούς. Οι τηλεδιαλέξεις πραγματοποιούνται στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
 • Windows 2003 Server
 • Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
 • Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
 • Εισαγωγή στη χρήση του ΛΣ Linux
 • Διαδραστικοί Πίνακες
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
 • Υπηρεσίες για τους μαθητές
 • Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
 • Φιλοξενία Ιστοσελίδων
 • Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
 • Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS WordPress
 • Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
 • Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
 • Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
 • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
 • Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
 • Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
 • Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης
 • Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά & Εφημερίδες
 • Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS
 • Υπηρεσία Εικονικής Τάξης (Τηλεδιασκέψεις-Τηλεκπαιδεύσεις)

Το πληροφοριακό σύστημα Training (http://training.sch.gr) αναπτύχθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο αποκλειστικά με ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα και συγκεκριμένα με:
(α) το Joomla CMS ως πλατφόρμα για τη διαχείριση λειτουργιών, όπως η δημιουργία, η προβολή και η διαχείριση των τηλεδιαλέξεων, καθώς και
(β) η πλατφόρμα BigBlueButton ως περιβάλλον για τη διεξαγωγή του σύγχρονου μέρους των τηλεδιαλέξεων.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της υπηρεσίας έγινε συνένωση των δυο αυτών συστημάτων σε ένα ενιαίο περιβάλλον, με πραγματοποίηση επεκτάσεων τόσο στο Joomla όσο και στον τρόπο επικοινωνίας με το Bigbluebutton.
Το Joomla CMS επιλέχθηκε καθώς είναι ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, με πολλές δυνατότητες αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικό. Είναι προσαρμόσιμο σε περιβάλλοντα ευρείας και μεγάλης κλίμακας και οι δυνατότητες επέκτασής του είναι απεριόριστες. Για τις ανάγκες της υπηρεσίας έγινε ανάπτυξη προσθέτου (plugin) για τη ανακοίνωση και γενικότερα τη διαχείριση των τηλεδιαλέξεων, καθώς επίσης και για την επίβλεψη της διεξαγωγής τηλεδιαλέξεων και της προόδου των εκπαιδευόμενων. Δημιουργήθηκε επίσης μηχανισμός για την αυτόματη δημιουργία πιστοποιητικών και προσωποποιημένων καταστάσεων προόδου για κάθε εκπαιδευόμενο.
To BigBlueButton επιλέχθηκε καθώς είναι ένα ανοικτού κώδικα λογισμικό, φιλικό και απλό στη χρήση. Επίσης υποστηρίζεται από μεγάλη κοινότητα χρηστών παγκοσμίως που ασχολείται με την ανάπτυξη, τη χρήση και τη βελτίωσή του.  Για να χρησιμοποιηθεί στην υπηρεσία training αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός για τη χρονοδρομολόγηση των τηλεδιαλέξεων στους διαθέσιμους BigBlueButton εξυπηρετητές και για τη γενική επικοινωνία της εφαρμογής με όλους τους διαθέσιμους εξυπηρετητές και τις ενεργές τηλεδιαλέξεις που διεξάγονται σε αυτούς.
Η υπηρεσία αναπτύχθηκε Training και υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (www.cti.gr/nts) στα πλαίσια του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο  Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.