Τηλεδιάσκεψη και τηλεκπαίδευση από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

meetingΗ υπηρεσία τηλεδιάσκεψης (http://meeting.sch.gr) δημιουργήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για να καλύψει την ανάγκη άμεσης επικοινωνίας και τη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων, τηλεδιαλέξεων και τηλεκπαιδεύσεων  στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Η υπηρεσία είναι στη διάθεση κάθε χρήστη  του ΠΣΔ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει -μέσα από το περιβάλλον meeting.sch.gr - μια  ή περισσότερες τηλεδιασκέψεις, να τις αναγγείλει και να προσκαλέσει τους ενδιαφερόμενους για να συμμετάσχουν. Στο ίδιο περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να δηλώσει συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις που έχει προσκληθεί ή να δηλώσει συμμετοχή σε δημόσιες τηλεδιασκέψεις ή τηλεκπαιδεύσεις.

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα για πλήρη και αμφίδρομη οπτικοακουστική επικοινωνία. Η επικοινωνία με φωνή είναι διαθέσιμη εφόσον διαθέτετε απλές συσκευές ήχου (ηχεία ή ακουστικά και μικρόφωνο) και με εικόνα (video) εφόσον διαθέτετε κάμερα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο εισηγητής (δημιουργός) μπορεί να προβάλει παρουσιάσεις (slides) ή άλλο υλικό. Ομοίως και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες  μπορούν να ανεβάσουν υλικό με την άδεια του εισηγητή.

Ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα να διαμοιράσει την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή του, με σκοπό την παρουσίαση κάποιας δραστηριότητας, υλικού ή εφαρμογής που εκτελεί εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή του. Για παράδειγμα μπορεί να κάνει επίδειξη σε κάποιο εκπαιδευτικό λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δοθεί από τον εισηγητή και σε άλλο μέλος της τηλεδιάσκεψης.

Το σύστημα διαθέτει  άμεσο μήνυμα (chat)  για άμεση γραπτή επικοινωνία των μελών της τηλεδιάσκεψης αλλά και ασπροπίνακα (white board) για ελεύθερη γραφή ή σχεδιασμό σ’ αυτόν.

Για  τη δημιουργία ή συμμετοχή σε μια τηλεδιάσκεψη  δεν απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου λογισμικού. Η υπηρεσία απαιτεί έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο που να διαθέτει έναν φυλλομετρητή (browser), όπως Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome κτλ.

Περιβάλλον τηλεδιάσκεψης της υπηρεσίας meeting.sch.gr
Περιβάλλον τηλεδιάσκεψης της υπηρεσίας meeting.sch.gr

Ως πιθανές χρήσεις του συστήματος τηλεδιασκέψεων προτείνουμε:

  • Τηλεδιάσκεψη για παρουσίαση, συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων για ένα συγκεκριμένο θέμα.
  • Ομιλία και παρουσίαση (εισήγηση) ενός θέματος.
  • Τηλεκπαίδευση-εικονική τάξη, όπου ο εκπαιδευτικός ή εισηγητής μπορεί να πραγματοποιήσει ένα μάθημα που απευθύνεται με μαθητές ακροατές ή γενικά ενδιαφερόμενους που βρίσκονται σε διάφορα σημεία, γεωγραφικά απομακρυσμένα και οι οποίοι συμμετέχουν στην εκπαίδευση μέσω του υπολογιστή τους. Οι εκπαιδευόμενοι μεταφέρονται στο περιβάλλον της εικονικής τάξης που διαμορφώνει το σύστημα, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης για τη συμμετοχή τους.

Οι τηλεδιασκέψεις διακρίνονται στους ακόλουθους τύπους, ανάλογα με τον τρόπο συμμετοχής:

  1. Τηλεδιάσκεψη περιορισμένη με προσκλήσεις:  Σε αυτή μπορούν να εγγραφούν μόνο οι προσκεκλημένοι χρήστες, δηλαδή αυτούς που ο δημιουργός της τηλεδιάσκεψης έχει προσκαλέσει. Η τηλεδιάσκεψη αυτή δεν προβάλλεται δημόσια στον κατάλογο  τηλεδιασκέψεων του meeting.sch.gr.  Προσκλήσεις μπορούν να σταλούν σε οποιονδήποτε χρήστη στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του (email). Υποστηρίζεται κάθε e-mail διεύθυνση ακόμη και αν αυτή δεν είναι του sch.
  2. Τηλεδιάσκεψη  ελεγχόμενη με έγκριση συμμετοχής: Σε αυτή  μπορούν να εγγραφούν οι χρήστες με αίτησή τους προς τον δημιουργό της τηλεδιάσκεψης και δική του έγκριση. Η τηλεδιάσκεψη αυτή προβάλλεται στον κατάλογο  τηλεδιασκέψεων του meeting.sch.gr.
  3. Δημόσια με δήλωση συμμετοχής: Μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα (δηλ. χωρίς αίτηση/έγκριση) κάθε ενδιαφερόμενος. Η τηλεδιάσκεψη αυτή προβάλλεται στον κατάλογο  τηλεδιασκέψεων.

Περισσότερες πληροφορίες: