Δημιουργία λογαριασμού εκπαιδευτικού

Όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό στο  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Για την άμεση και online δημιουργία λογαριασμού μεταβείτε στην διεύθυνση https://register.sch.gr/teachers

Η σελίδα θα σας καλωσορίζει στην υπηρεσία και από εκεί πρέπει να επιλέξετε τον σύνδεσμο “Εγγραφείτε”, ώστε να αρχίσει η διαδικασία της εγγραφής σας.

Αμέσως θα εμφανιστεί η φόρμα που πρέπει να συμπληρωθεί για την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής εκπαιδευτικού.

Δώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα που θα εμφανιστεί και ακολουθήστε τα βήματα της.

  • Οι εκπαιδευτικοί Δημόσιας εκπαίδευσης αποκτούν λογαριασμό στο ΠΣΔ με την ολοκλήρωση των βημάτων εγγραφής τους.
  • Για τους εκπαιδευτικούς Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση των βημάτων εγγραφής, αποστέλλεται email στο σχολείο υπηρέτησης (στο λογαριασμό που διαθέτει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) ώστε να προβεί στην επιβεβαίωση των στοιχείων και την ενεργοποίηση του λογαριασμού του ιδιωτικού εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ.

Εναλλακτικά αν δεν έχετε την δυνατότητα για online δημιουργία λογαριασμού μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη αίτηση και να την αποστέλλεται στο helpdesk της περιοχής σας (Βρείτε το στο https://www.sch.gr/helpdesk)