Στο δίκτυο του ΠΣΔ

Στο δίκτυο του Πανελλήνιου Σχολικού δικτύου, φιλοξενούνται "δημιουργίες" των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, τόσο με την μορφή ιστοτόπων όσο και ως παραγόμενο υλικό π.χ. video, online μαθήματα, παρουσιάσεις κ.α.