Υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

  • Το ΠΣΔ λειτουργεί τις υπηρεσίες του για τις οποίες και μόνο  παρέχει υποστήριξη. Για θέματα που σχετίζονται με άλλες υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες του ΠΣΔ, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στα στοιχεία υποστήριξης που παρέχει η κάθε υπηρεσία.
  • Συγκεκριμένα δεν παρέχει υποστήριξη για θέματα που αφορούν τις ακόλουθες υπηρεσίες, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία υποστήριξης στον ιστότοπο τους:
  • To ΠΣΔ υποστηρίζει τους χρήστες των παραπάνω υπηρεσιών αυτών μόνο για θέματα  που αφορούν το όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης. Εφόσον ο κωδικός πρόσβασης σας είναι έγκυρος (δοκιμή μπορεί να γίνει στο https://sso.sch.gr) για κάθε άλλο θέμα των ως άνω υπηρεσιών μπορείτε να  απευθύνεστε στην κάθε υπηρεσία και στις πληροφορίες που αυτή δίνει στον ιστότοπο της.

Γις τις υπηρεσίες του ΠΣΔ, αν δεν βρείτε λύση μέσω του υλικού αυτού μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη:

Δείτε αρχικά τους διαθέσιμους οδηγούς, αν έχετε κάποια απορία ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη χρήση κάποιας υπηρεσίας του Πανελλήνιο Σχολικού Δικτύου.

  • Υποβολή αναφοράς προβλήματος από τον ιστότοπο  https://helpdesk.sch.gr
  • Με επικοινωνία με την τοπική υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ της περιοχής σας.

Στοιχεία τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
Φορέας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Email: helpdesk@att.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169730
Fax: 2144-169731
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Email: helpdesk@thess.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169735
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ait.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Email: helpdesk@att.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169730
Fax: 2144-169731
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Email: helpdesk@arg.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169726
Fax: 2144-169727
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ark.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΑΡΤΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Email: helpdesk@art.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169741
Fax: 2144-169742
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΑΧΑΪΑΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Email: helpdesk@att.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169726
Fax: 2144-169727
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Email: helpdesk@thess.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169735
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Φορέας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Email: helpdesk@att.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169730
Fax: 2144-169731
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Γ΄ΑΘΗΝΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Email: helpdesk@att.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169726
Fax: 2144-169727
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Φορέας: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)
Email: helpdesk@gre.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169744
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Email: helpdesk@att.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169726
Fax: 2144-169727
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΔΡΑΜΑΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Email: helpdesk@att.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169726
Fax: 2144-169727
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΕΒΡΟΥ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΕΥΒΟΙΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Email: helpdesk@eyv.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169726
Fax: 2144-169727
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Email: helpdesk@eyr.sch.gr
Τηλέφωνα: 21441-69720
Fax: 2144-169721
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΕΥΡΩΠΗ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@zak.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΗΛΕΙΑΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ilei.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΗΜΑΘΙΑΣ
Φορέας: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)
Email: helpdesk@ima.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169744
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Email: helpdesk@ira.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169712
Fax: 2144-169713
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Email: helpdesk@thesp.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169741
Fax: 2144-169742
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Email: helpdesk@ioa.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169741
Fax: 2144-169742
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΚΑΒΑΛΑΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Email: helpdesk@kar.sch.gr
Τηλέφωνα: 21441-69720
Fax: 2144-169721
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Φορέας: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)
Email: helpdesk@kas.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169744
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Email: helpdesk@ker.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169741
Fax: 2144-169742
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@kef.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΚΙΛΚΙΣ
Φορέας: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)
Email: helpdesk@kil.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169744
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΚΟΖΑΝΗΣ
Φορέας: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)
Email: helpdesk@koz.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169744
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Email: helpdesk@kor.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169726
Fax: 2144-169727
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΚΥΠΡΟΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@lak.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΛΑΡΙΣΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Email: helpdesk@lar.sch.gr
Τηλέφωνα: 21441-69720
Fax: 2144-169721
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Email: helpdesk@las.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169712
Fax: 2144-169713
Ωράριο λειτουργίας:  08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΛΕΣΒΟΥ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Email: helpdesk@lef.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169741
Fax: 2144-169742
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Email: helpdesk@mag.sch.gr
Τηλέφωνα: 21441-69720
Fax: 2144-169721
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@mes.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΞΑΝΘΗΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@xan.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Email: helpdesk@att.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169730
Fax: 2144-169731
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@les.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ait.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φορέας: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)
Email: helpdesk@koz.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169744
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Email: helpdesk@ipeir.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169741
Fax: 2144-169742
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Email: helpdesk@lar.sch.gr
Τηλέφωνα: 21441-69720
Fax: 2144-169721
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Email: helpdesk@ker.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169741
Fax: 2144-169742
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Email: helpdesk@thess.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169735
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Email: helpdesk@ira.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169712
Fax: 2144-169713
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@kyk.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ark.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Email: helpdesk@fth.sch.gr
Τηλέφωνα: 21441-69720
Fax: 2144-169721
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΕΙΡΑΙΑ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Email: helpdesk@att.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169726
Fax: 2144-169727
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΕΛΛΑΣ
Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Email: helpdesk@pel.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169735
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΙΕΡΙΑΣ
Φορέας: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)
Email: helpdesk@pie.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169744
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Email: helpdesk@pre.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169741
Fax: 2144-169742
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Email: helpdesk@reth.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169712
Fax: 2144-169713
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΡΟΔΟΠΗΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΣΑΜΟΥ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΣΕΡΡΩΝ
Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Email: helpdesk@ser.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169735
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Email: helpdesk@tri.sch.gr
Τηλέφωνα: 21441-69720
Fax: 2144-169721
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Υ.ΠΑΙ.Θ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Email: helpdesk@fth.sch.gr
Τηλέφωνα: 21441-69720
Fax: 2144-169721
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Φορέας: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)
Email: helpdesk@flo.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169744
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΦΩΚΙΔΑΣ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Email: helpdesk@chal.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169735
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΧΑΝΙΩΝ
Φορέας: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Email: helpdesk@chan.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169712
Fax: 2144-169713
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: ΧΙΟΥ
Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥE)
Email: helpdesk@ach.sch.gr
Τηλέφωνα: 2144-169716
Fax: 2144-169717
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες

 

Εναλλακτικά μέσω:

  • Email επικοινωνίας για γενικά θέματα: info [at] sch [dot] gr
  • Ενιαίος αριθμός κλήσης υπηρεσίας υποστήριξης χρηστών: 801.11.801.81 για όλη την Ελλάδα.  
    • Η χρέωση (για κλήση σε αριθμό 801) αφορά όλο το διάστημα που διαρκεί η κλήση, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αναμονής. Η χρέωση γίνεται με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια της εταιρίας σας για τις κλήσεις προς αριθμούς 801.Οι εταιρίες στα οικονομικά προγράμματα δεν συμπεριλαμβάνουν συνήθως στον χρόνο ομιλίας προς σταθερά τηλέφωνα τις κλήσεις προς αριθμούς 801. Για την αποφυγή οποιασδήποτε έξτρα χρέωσης μπορείτε να καλέσετε το Γραφείο Υποστήριξης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στα παρακάτω τηλέφωνα σύμφωνα με τη γεωγραφική σας περιοχή.