Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για να συνδεθείτε σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ καθώς και σε άλλες διαπιστευμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και άλλων δημοσίων φορέων της εκπαίδευσης.

Οι πιο δημοφιλείς υπηρεσίες στις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού στο ΠΣΔ είναι:

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Ζωντανά ηλεκτρονικά μαθήματα - http://lessons.sch.gr

Τηλεδιάσκεψη WebEx για Εκπαιδευτικούς - https://webex.sch.gr

Δημοσίευση και Συνεργασία

Εκπαιδευτικές Κοινότητες και Ιστολόγια

+grafis - συνεργατικά έγγραφα

Screenshot of grafis.sch.gr

Μετάβαση

Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά και Εφημερίδες

Διαμοιρασμός Αρχείων

Μετάβαση

Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Υπηρεσίες Πολυμέσων

Υπηρεσία video

Screenshot of video.sch.gr

Μετάβαση

Πολυμεσικές Παρουσιάσεις και Διαλέξεις

Screenshot of mmpres.sch.gr

Μετάβαση

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

sso: Κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών

Η Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης Χρηστών παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης ενός μέλους ΠΣΔ από ένα μόνο σημείο (Single Sign On) σε όλες τις συνεργαζόμενες εφαρμογές του ΠΣΔ, καθώς και σε διαπιστευμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και άλλων δημοσίων φορέων της εκπαίδευσης, χωρίς την ανάγκη εκ νέου διαπίστευση του χρήστη σε κάθε μια από αυτές.  Περισσότερες από είκοσι (20) τέτοιες εφαρμογές εξυπηρετούνται από την υπηρεσία, όπως το mySchool, η αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού, κλπ.

Μετάβαση