Διακρίσεις για το Π.Σ.Δ.

Η προσπάθεια του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την παροχή όσο το δυνατόν καλύτερον και σύγχρονων υπηρεσιών στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας αναγνωρίζεται από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, με τις διακρίσεις που έχει αποσπάσει.

Αναλυτικότερα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει βραβευτεί :

    Για την καλύτερη υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

  • Ενημέρωση / Διάκριση
    Δύο φορές με τα βραβεία Best Practice για την καλύτερη υλοποίηση, το 2003 αλλά και το 2004

  • Best Practice 2004
  • Best Practice 2003