Παρουσιάσεις του ΠΣΔ σε συνέδρια, ημερίδες

Εκδηλώσεις έτους 2020

Εκδηλώσεις έτους 2010

Εκδηλώσεις έτους 2009

 

 Εκδηλώσεις έτους 2008