Τι είναι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο;

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ, www.sch.gr) είναι το εθνικό δίκτυο και o πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διασυνδέει και υποστηρίζει 16.199 μονάδες εκ των οποίων:

 • 14.480 σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 151 διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 996 άλλες μονάδες (π.χ. ΓΑΚ, ΠΕΚ, βιβλιοθήκες κ.α.)

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής των χρηστών, με προσωποποιημένη πρόσβαση σε 1.400.650 άτομα:

 • 188.736 εκπαιδευτικούς εν ενεργεία
 • >1.000.000 μαθητές σε σχολεία Πρωτ. & Δευτεροβάθμιας
 • 4.131 διοικητικό προσωπικό
 • 50.343 μη ενεργούς εκπαιδευτικούς (συνταξιούχους, παύση εκπ. ιδιότητας κ.α.)

Αναλυτικότερα στατιστικά στοιχεία Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

 • Μονάδες που εξυπηρετούνται: 16.199
  • Σχολικές μονάδες Α/βαθμια (Δημόσια): 9.305
  • Σχολικές μονάδες Α/βαθμια (Ιδιωτικά): 1.009
  • Σχολικές μονάδες Β/βαθμια (Δημόσια): 3.660
  • Σχολικές μονάδες Β/βαθμια (Ιδιωτικά): 246
  • Μεταδευτεροβάθμια: 260
  • Διοικητικές μονάδες Α/βαθμια: 58
  • Διοικητικές μονάδες Β/βαθμια: 60
  • Περιφερειακές Δ/νσεις: 14
  • Υποστηρικτικές δομές: 288
  • Άλλες δομές (ΓΑΚ, ΚΠΕ, ΠΕΚ, κλπ): 708
 • Σύνολο λογαριασμών μελών ΠΣΔ: 1.428.938
  • Λογαριασμοί για τις ανάγκες των μονάδων: 28.288
  • Προσωπικοί λογαριασμοί: 1.400.650
   • Προσωπικό: 4.131
   • Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί: 136.096
   • Αναπληρωτές: 42.530
   • Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί: 7.017
   • Εκπαιδευτικοί ΣΑΕΚ 3.093
   • Μαθητές: >1.000.000
   • Μη ενεργοί εκπαιδευτικοί (συνταξιούχοι, κ.α.): 50.343

Eνημέρωση στατιστικών: 2024-05-30 12:14:07

Στο σύνολο των χρηστών του παρέχει πληθώρα υπηρεσίων. Μια σύντομη περιγραφή τους μπορείτε να βρείτε στο www.sch.gr/services.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε σε παλιότερα ενημερωτικά σημειώματα στο:


Δείκτες ευρυζωνικότητας – Πλήθος κυκλωμάτων πρόσβασης ανά κλάση

Πάροχος Πρόσβαση  Πλήθος Ποσοστό
ΠΣΔ >100 Mbps 1.159 10,2%
ΠΣΔ 30-100 Mbps 6.830 60,3%
ΠΣΔ <30 Mbps 3.332 29,5%

Σύνολο Κυκλωμάτων ΠΣΔ 11.321

Επισκεψιμότητα πύλης ΠΣΔ:> 150.000 μοναδικοί επισκέπτες (τυπικό μήνα 2022)

Κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης https://sso.sch.gr  136 διαπιστευμένες εφαρμογές

Ενεργoί ιστότοποι: 17.211

Τηλεδιασκέψεις https://meeting.sch.gr Εν. στατιστικών: 6/6/2022

 • Μέλη 65.820
 • Πλήθος τηλεδιασκέψεων 15.592 (διάρκειας 21.586 ωρών)

Τηλεκπαίδευση https://e-learning.sch.gr

 • Ενότητες Μαθημάτων 10
 • Αριθμός Μαθημάτων  1945
 • Χρήστες ΠΣΔ που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία 77236
 • Δημιουργοί μαθημάτων 1635
 • Εκπαιδευτές 2.475
 • Αριθμός Σπουδαστών στα μαθήματα 26221

LAMS -Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων https://lams.sch.gr/ (Έως και 31/03/2022)

 • Συνολικός αριθμός μαθημάτων (τάξεων) : 8.828
 • Συνολικός αριθμός Διδασκόντων: 290
 • Μ.Ο. μαθημάτων ανα διδάσκοντα: 9,32
 • Συνολικός αριθμός δραστηριοτήτων: 47.936
 • Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μια δραστηριότητα 1.762

Σχολική Τάξη https://eclass.sch.gr

 • Μέλη 78.482 εκπαιδευτικοί, 486.709 μαθητές
 • Σύνολο μαθημάτων 144.631
 • Συνολικός αριθμός δραστηριοτήτων: 47936
 • Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μια δραστηριότητα 1762

Εκπαιδευτικά Κοινότητες και Ιστολόγια https://blogs.sch.gr Εν. στατιστικών: 6/6/2022

 • Ιστολόγια 83.866 με 831.714 άρθρα
 • Ομάδες 1.588 με 14.479 μέλη
 • Μοναδικοί επισκέπτες/μήνα >500.000

Σχολικά Περιοδικά https://schoolpress.sch.grΕν. στατιστικών: 6/6/2022

 • Περιοδικά 4.935
 • Άρθρα 47.938
 • Μοναδικοί επισκέπτες/μήνα >40.000

Συνεργατικά έγγραφα https://grafis.sch.gr Εν. στατιστικών: 6/6/2022

 • Μέλη 69.851
 • Συνολικά αρχεία 2.062.581

Πολυμεσικές παρουσιάσεις https://mmpres.sch.gr

 • Χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 447
 • Παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν: 784
 • Παρουσιάσεις δημοσιευμένες στο vod.sch.gr: 457
 • Βίντεο που χρησιμοποιούνται από video.sch.gr: 60
 • Βίντεο που χρησιμοποιούνται από youtube: 303

Βίντεο https://video.sch.gr

 • Αναρτημένα βίντεο 9.071 από 1.911 χρήστες
 • Ομάδες 194
 • Κανάλια 217

Ζωντανές μεταδόσεις https://video.sch.gr/live: Περισσότερες από 165 (από το 2015)

Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας https://www.uc.sch.gr για το εξάμηνο 01/07/2021 έως 31/12/2021

 • Πλήθος όλων των εισερχόμενων κλήσεων: 51554
 • Συνολική διάρκεια απαντημένων κλήσεων: 2107:51:42
 • Μέση διάρκεια απαντημένων κλήσεων: 00:03:34
 • Χρόνος κλήσης με την μέγιστη διάρκεια: 01:40:55
 • Εξερχόμενες κλήσεις: 8,273
 • Ενεργοί χρήστες: 2901

Υπηρεσία υποστήριξης https://helpdesk.sch.gr :

 • Αριθμός δελτίων (01/01/2022 - 06/06/2022)   29.035
 • Αριθμός δελτίων 2021  43.883
 • Αριθμός δελτίων 2020  63.750
 • Αριθμός δελτίων 2019  35.565

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ΠΣΔ: https://www.sch.gr/services