Τι είναι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο;

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ, www.sch.gr) είναι το εθνικό δίκτυο και o πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διασυνδέει και υποστηρίζει 16.079 μονάδες εκ των οποίων:

 • 14.236 σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτοροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 132 διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 1.099 άλλες μονάδες (π.χ. ΓΑΚ, ΠΕΚ, βιβλιοθήκες κα.)

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής των χρηστών, με προσωποποιημένη πρόσβαση σε 1.203.424 άτομα:

 • 151.639 εκπαιδευτικούς εν ενεργεία
 • 1.022.864 μαθητές σε σχολεία Πρωτ. & Δευτεροβάθμιας
 • 2.868 διοικητικό προσωπικό
 • 26.053 μη ενεργούς εκπαιδευτικούς (συνταξιούχους, παύση εκπ. ιδιότητας κ.α.)

Αναλυτικότερα στατιστικά στοιχεία Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

 • Μονάδες που εξυπηρετούνται: 16.079
  • Σχολικές μονάδες Α/βαθμια (Δημόσια): 9.490
  • Σχολικές μονάδες Α/βαθμια (Ιδιωτικά): 868
  • Σχολικές μονάδες Β/βαθμια (Δημόσια): 3.550
  • Σχολικές μονάδες Β/βαθμια (Ιδιωτικά): 194
  • Μεταδευτεροβάθμια: 134
  • Διοικητικές μονάδες Α/βαθμια: 58
  • Διοικητικές μονάδες Β/βαθμια: 58
  • Περιφερειακές Δ/νσεις: 14
  • Υποστηρικτικές δομές: 420
  • Άλλες δομές (ΓΑΚ, ΚΠΕ, ΠΕΚ, κλπ): 679
 • Σύνολο λογαριασμών μελών ΠΣΔ: 1.229.128
  • Λογαριασμοί για τις ανάγκες των μονάδων: 25.704
  • Προσωπικοί λογαριασμοί: 1.203.424
   • Προσωπικό: 2.868
   • Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί: 124.241
   • Αναπληρωτές: 25.712
   • Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί: 1.686
   • Μαθητές: 1.022.864
   • Μη ενεργοί εκπαιδευτικοί (συνταξιούχοι, κ.α.): 26.053

Eνημέρωση στατιστικών:

Στο σύνολο των χρηστών του παρέχει πληθώρα υπηρεσίων. Μια σύντομη περιγραφή τους μπορείτε να βρείτε στο www.sch.gr/services.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε σε παλιότερα ενημερωτικά σημειώματα στο:


Δείκτες ευρυζωνικότητας – Πλήθος κυκλωμάτων πρόσβασης ανά κλάση

 • Βασική ευρυζωνική σύνδεση (144 Kbps - 30 Mbps): 8.624 (75%)
 • Ταχεία ευρυζωνική σύνδεση (30-100 Mbps): 1.654 (14%)
 • Υπερταχεία ευρυζωνική σύνδεση (>100 Mbps): 1.208 (11%)

 

Επισκεψιμότητα πύλης ΠΣΔ: 105.000 μοναδικοί επισκέπτες (τυπικό μήνα 2017)

Κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης https://sso.sch.gr 80 διαπιστευμένες εφαρμογές

Ενεργoί ιστότοποι: 17.211

Τηλεδιασκέψεις https://meeting.sch.gr

 • Μέλη 16.035 (κυρίως σχολεία)
 • Πλήθος τηλεδιασκέψεων 2.593 (διάρκειας 3.732 ωρών)

Τηλεκπαίδευση http://e-learning.sch.gr

 • Μέλη 20.893 (κυρίως εκπαιδευτικοί)
 • Δημιουργοί μαθημάτων 1.420
 • Εκπαιδευτές 2.168
 • Πλήθος μαθημάτων 1.657

Σχολική Τάξη http://eclass.sch.gr

 • Μέλη 14.602 εκπαιδευτικοί, 28.100 μαθητές
 • Μαθήματα (σχ. ετ. 2018-2019) 5.165 από 1.465 σχολεία
 • Σύνολο μαθημάτων 53.280

Εκπαιδευτικά Κοινότητες και Ιστολόγια https://blogs.sch.gr

 • Ιστολόγια 57.002 με 465.200 άρθρα
 • Ομάδες 942 με 11.006 μέλη
 • Μοναδικοί επισκέπτες >300.000 (Δεκ. 2019)

Σχολικά Περιοδικά https://schoolpress.sch.gr

 • Περιοδικά 2.470
 • Άρθρα 30.129
 • Μοναδικοί επισκέπτες >23.400 (Δεκ. 2019)

Συνεργατικά έγγραφα https://grafis.sch.gr

 • Μέλη 11.753
 • Συνολικά αρχεία 857.517

Πολυμεσικές παρουσιάσεις https://mmpres.sch.gr

 • Χρήστες 207
 • Παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν: 357
 • Παρουσιάσεις δημοσιευμένες στο video.sch.gr: 147
 • Βίντεο που χρησιμοποιούνται από video.sch.gr: 60
 • Βίντεο που χρησιμοποιούνται από youtube: 128

Βίντεο https://video.sch.gr

 • Αναρτημένα βίντεο 4.439 από 1.246 χρήστες
 • Ομάδες 110
 • Κανάλια 130

Ζωντανές μεταδόσεις http://video.sch.gr/live: Περισσότερες από 100 την τελευταία τριετία

Υπηρεσία υποστήριξης http://helpdesk.sch.gr : Έτος 2019 154.724 δελτία

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ΠΣΔ: https://www.sch.gr/services