Στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλοΠερισσότερα

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα την υπηρεσία φιλοξενίας ιστοτόπων (webhost). H υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στα σχολείαΠερισσότερα

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες, φίλοι εκπαιδευτικοί, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα  με την υπ. Αριθ. 73225/ 12-6-2020   Της Διεύθυνσης  Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων,Περισσότερα

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συμμετείχε ενεργά στη διαδικτυακή διημερίδα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Η πρόκληση της ανοιχτής εκπαίδευσης στις 30-31 Μαϊου 2020,Περισσότερα

Εγγύκλιοι για εγγραφές στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2020-2021 «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για τοΠερισσότερα

Ενημερώνουμε την εκπαιδευτική κοινότητα ότι λόγω βλάβης σε κεντρικές υποδομές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου παρουσιάζονται δυσλειτουργίες σε ορισμένες υπηρεσίες τουΠερισσότερα