Ενημερωτικό Υλικό για τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Παραλαβή  όλου του  Ενημερωτικού Υλικού (.zip, 24 MB)

Αρχείο pdf Τι είναι το πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα (Απρίλιος 2018)
Αρχείο pdf Ψηφιακές υπηρεσίες για την Εκπαίδευση, παρουσίαση του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (Φεβρουάριος 2020).
Αρχείο pdf Αφίσα Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Ενημερωτικά φυλλάδια

Αρχείο pdf Δικτυακές και Υπολογιστικές Υποδομές
Αρχείο pdf Ευρυζωνικές δράσεις
Αρχείο pdf Δικτυακή πύλη (Portal)
Αρχείο pdf Υποστήριξη Χρηστών (Helpdesk)
Αρχείο pdf Διαχείριση χρηστών (User admin)
Αρχείο pdf Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail lists)
Αρχείο pdf Tηλεδιάσκεψη (Teleconference)
Αρχείο pdf Βίντεο κατ απαίτηση (Video on demand)
Αρχείο pdf Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning)
Αρχείο pdf Φιλοξενία Ιστοτόπων (Web hosting)
Αρχείο pdf Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις (e-magazine)
Αρχείο pdf Υπηρεσία καταλόγου (LDAP)
Αρχείο pdf Υπηρεσία απομακρυσμένης σύνδεσης (Dial - up)
Αρχείο pdf Yπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail)
Αρχείο pdf Yπηρεσία Web Mail (Web Mail)
Αρχείο pdf Yπηρεσία Ελέγχου Πρόσβασης (Safe)
Αρχείο pdf Yπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης (Remote Access)

Υλικό στα Αγγλικά

Αρχείο pdf Αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (Φεβρουάριος 2020)
Αρχείο pdf Παρουσίαση του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (Απρίλιος 2018)
Αρχείο pdf Αφίσα Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου