Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (e-mail)

H ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Πανελλήνιο σχολική δίκτυο παρέχει τη δυνατότητα αποστολή και λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων.  H πρόσβαση σε αυτή  είναι δυνατή από το τον ιστότοπο της αλληλογραφίας - webmail , από προγράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( όπως Outlook, Thunderbird, Opera,  Windows 10 mail ),  και απο κινητές συσκευές (smart-phones ή Tablets )