1.Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο #

Εγγραφή

Υπάρχουν  διαφορετικές κατηγορίες χρηστών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο:

Ανάλογα για ποια  κατηγορία ενδιαφέρεστε , ο τρόπος απόκτησης λογαριασμού διαφέρει.

Ακολουθείστε τον κατάλληλο σύνδεσμο:

2.Δημιουργία λογαριασμού εκπαιδευτικού #

Όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό στο  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Για την άμεση και online δημιουργία λογαριασμού μεταβείτε στην διεύθυνση https://register.sch.gr/teachers

Η σελίδα θα σας καλωσορίζει στην υπηρεσία και από εκεί πρέπει να επιλέξετε τον σύνδεσμο “Εγγραφείτε”, ώστε να αρχίσει η διαδικασία της εγγραφής σας.

Αμέσως θα εμφανιστεί η φόρμα που πρέπει να συμπληρωθεί για την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής εκπαιδευτικού.

Δώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα που θα εμφανιστεί και ακολουθήστε τα βήματα της.

 • Οι εκπαιδευτικοί Δημόσιας εκπαίδευσης αποκτούν λογαριασμό στο ΠΣΔ με την ολοκλήρωση των βημάτων εγγραφής τους.
 • Για τους εκπαιδευτικούς Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση των βημάτων εγγραφής, αποστέλλεται email στο σχολείο υπηρέτησης (στο λογαριασμό που διαθέτει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) ώστε να προβεί στην επιβεβαίωση των στοιχείων και την ενεργοποίηση του λογαριασμού του ιδιωτικού εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ.

Εναλλακτικά αν δεν έχετε την δυνατότητα για online δημιουργία λογαριασμού μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη αίτηση και να την αποστέλλεται στο helpdesk της περιοχής σας (Βρείτε το στο https://www.sch.gr/helpdesk)

3.Δημιουργία λογαριασμού εκπαιδευτικού ΔΙΕΚ #

Όλοι οι εκπαιδευτικοί σε ΔΙΕΚ μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό στο  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Η διαδικασία βασίζεται  στην εγγραφή/υποβολή αιτήματος  λογαριασμού από τον/την εκπαιδευτικό και την έγκριση/επικύρωση από τον προϊστάμενο του ΙΕΚ.

 • Αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία υποβολής αιτήματος και έγκρισης του λογαριασμού από ΔΙΕΚ θα βρείτε στο αρχείο guideIEKteacherSch.pdf

Για την υποβολή αιτήματος λογαριασμού μεταβείτε στην διεύθυνση https://register.sch.gr/teachers.

Η σελίδα θα σας καλωσορίζει στην υπηρεσία και από εκεί πρέπει να επιλέξετε τον σύνδεσμο “Εγγραφείτε”, ώστε να αρχίσει η διαδικασία της εγγραφής σας.

Αμέσως θα εμφανιστεί η φόρμα που πρέπει να συμπληρωθεί για την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής εκπαιδευτικού.

Δώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα που θα εμφανιστεί και ακολουθήστε τα βήματα της.
Σημείωση:

 • Αν είστε και αναπληρωτής δημιουργήστε λογαριασμό ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός.
 • Στο πεδίο «Κλάδος/Ειδικότητα» αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε την ειδικότητα σας επιλέξτε «ΑΛΛΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΕΚ».
 • Αν διδάσκετε σε περισσότερα από 1 ΙΕΚ καταχωρείτε μόνο το ένα από αυτά ως μονάδα υπηρέτησης.

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης του, ο λογαριασμός παραμένει ανενεργός έως την έγκριση του από το ΔΙΕΚ. Στο ΔΙΕK αποστέλλεται αυτόματα σχετικό ηλ. μήνυμα.

Μετά την online έγκριση του από τον προϊστάμενο του ΔΙΕΚ , ο λογαριασμός του/της εκπαιδευτικού ΙΕΚ στο ΠΣΔ θα ενεργοποιηθεί και ο εκπαιδευτικός θα λάβει το παρακάτω ηλεκτρονικό μήνυμα στο email που είχε δώσει ως  «Εmail ανάκτησης κωδικού».

 • Σημείωση: Ελέγχετε και τον φάκελο Spam(Ανεπιθύμητα) του ηλ. ταχυδρομείου σας

Εναλλακτικά αν δεν έχετε την δυνατότητα για online δημιουργία λογαριασμού μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη αίτηση και να την αποστέλλεται στο helpdesk της περιοχής σας (Βρείτε το στο https://www.sch.gr/helpdesk)

4.Λογαριασμοί Διοικητικών #

Όλοι οι διοικητικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό στο  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σύμφωνα με

Για την απόκτηση λογαριασμού  μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη αίτηση και να την αποστέλλεται στο helpdesk της περιοχής σας (Βρείτε το στο https://www.sch.gr/helpdesk)

Οδηγίες:

 • Η αίτηση για να θεωρηθεί έγκυρη θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του αιτούντος καθώς επίσης και σφραγίδα και υπογραφή του άμεσου προϊστάμενου του αιτούντος εκπαιδευτικού ή υπαλλήλου.
 • Η αίτηση αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην οικεία υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ ( helpdesk) του ΠΣΔ. Η αίτηση εξυπηρετείται με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας και ενημέρωση του χρήστη.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ ( helpdesk) του ΠΣΔ βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://www.sch.gr/helpdesk
 • Για κάθε πρόβλημα σας η υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ θα σας βοηθήσει:
 • Παρακαλούμε να μελετήσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΠΣΔ https://www.sch.gr/dataprivacy

5.Εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο #

Για την πρόσβαση των μαθητών η στην ηλεκτρονική τους τάξη και στις υπηρεσίες του σχολικού δικτύου θα πρέπει να εγγραφούν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Η εγγραφή μαθητών γίνεται από τη  σελίδα  https://register.sch.gr/students

Σε κάθε σχολείο ένας εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των μαθητικών λογαριασμών. Επικοινωνήστε με το σχολείο σας, σε περίπτωση που χρειαστείτε κάτι σε σχέση με το λογαριασμό που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,  για παράδειγμα αν δεν τον θυμάστε  το όνομα χρήστη ή/και έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης (password).

6.Δημιουργία λογαριασμού μονάδας #

Το σχολείο ή άλλη μονάδα της Εκπαίδευσης μπορεί να αιτηθεί τη δημιουργία λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).  Για το σκοπό αυτό υπάρχει σχετικό   έντυπο  αίτησης, το οποίο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, μπορεί να αποσταλεί  στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών του ΠΣΔ. Η αίτηση συμπληρώνεται από τον διευθυντή  (ή τον αναπληρώνοντα αυτόν) του σχολείου ή της μονάδας 

7.Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (password) #

Συνεχίστε για αλλαγή του Κωδικού Πρόσβασης (password)...

Οδηγίες

 • Για να ορίσετε  νέο  κωδικό πρόσβασης (password) σας  θα πρέπει να γνωρίζετε το όνομα χρήση και τον  κωδικό πρόσβασης σας .
 • Αν δεν γνωρίζετε τα στοιχεία αυτά (τα έχετε ξεχάσει) μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία ανάκτησης που ακολουθεί.

8.Ξέχασα το όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης ή δε γνωρίζω αν έχω λογαριασμό στο ΠΣΔ #

Ανάλογα με το σε ποια κατηγορία μέλους του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ανήκετε η διαδικασία ανάκτησης των στοιχείων πρόσβασης διαφέρει:
 • Αν είστε εκπαιδευτικός, μαθητής η ανήκετε στο διοικητικό  προσωπικό: Μεταβείτε στην  Ανάκτηση στοιχείων λογαριασμού/κωδικού
 • Εαν είστε μαθητής  πρόσθετα μπορείτε να απευθυνθείτε στον διευθυντή σας ή στον υπεύθυνο πληροφορικής του σχολείου στο οποίο ανήκετε.
 • Αν πρόκειται για λογαριασμό σχολείου, Διεύθυνσης, ή γενικά μονάδας: Αν έχετε ξεχάσει τα στοιχεία του λογαριασμού της Εκπαιδευτικής / Διοικητικής μονάδας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, θα πρέπει να συμπληρώσετε το ακόλουθο έντυπο και να το στείλετε με email/fax στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών του ΠΣΔ

Ευρωπαϊκή ΈνωσηΚοινωνία της Πληροφορίας