19 και 22 Νοεμβρίου 2018 Βιωματικό Σεμιναριο στο ΙΘΤ: «Μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Τάξη μου: Τρόποι Ανίχνευσης και Αντιμετώπισης»

Διάρκεια: 8 ώρες/ 2 ημέρες των 4 ωρών

Ημερομηνίες Σεμιναρίου: 19 και 22 Νοεμβρίου 2018

Ώρες: 17:00 - 21:00

Τοποθεσία: Καπναποθήκη Π,  Καπνεργατών 9


Περιγραφή – Σκοπός: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν τα τελευταία χρόνια ένα πρόβλημα αιχμής για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, που αφορά χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες και απασχολεί με ένταση τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς. Μεγάλος αριθμός μαθητών και μαθητριών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτυγχάνουν καθημερινά, στερούνται έγκαιρης ανίχνευσης των Μαθησιακών τους Δυσκολιών ή αποτελεσματικής εκπαιδευτικής στήριξης.

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο που ακολουθεί: