Στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020», με αριθμόΠερισσότερα

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Περισσότερα

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  62423Περισσότερα

Παραλάβετε τα αρχεία :  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με τίτλο: «Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού ΠΣΔ» στο πλαίσιο του έργου: «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού ΔικτύουΠερισσότερα

Μεταφορτώστε τα αρχεία σε μορφή:                   Απόφαση Τεύχος (doc) Τεύχος (pdf)  Διευκρινιστική οδηγία                Περισσότερα

Μεταφορτώστε το αρχείο σε μορφή:                     Microsoft Word  PDF document                    Περισσότερα

Μεταφορτώστε το αρχείο σε μορφή:     Microsoft Word  PDF document  Περισσότερα

Μεταφορτώστε το αρχείο σε μορφή:       Microsoft Word  PDF document Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισής τους Σύνολο Ερωτήσεων – Απαντήσεων και Διευκρινιστικών Οδηγιών προς ΥποψήφιουςΠερισσότερα