Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠερισσότερα

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠερισσότερα

Παραλάβετε τα αρχεία :  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με τίτλο: «Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού ΠΣΔ» στο πλαίσιο του έργου: «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου ΣχολικούΠερισσότερα

Μεταφορτώστε τα αρχεία σε μορφή:                   Απόφαση Τεύχος (doc) Τεύχος (pdf)  Διευκρινιστική οδηγία    Περισσότερα

Μεταφορτώστε το αρχείο σε μορφή:                     Microsoft Word  PDF document        Περισσότερα

Μεταφορτώστε το αρχείο σε μορφή:     Microsoft Word  PDF document  Περισσότερα

Μεταφορτώστε το αρχείο σε μορφή:       Microsoft Word  PDF document Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισήςΠερισσότερα