2 ΓΕ.Λ Τρίπολης – Ευρωπαϊκό Έργο eTwinning «CareerQuest:NavigatingFutures»

Το 2ο ΓΕ.Λ Τρίπολης έλαβε μέρος στο ευρωπαϊκό έργο  eTwinning κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024:

«CareerQuest:NavigatingFutures»: Το έργο πρόσφερε μια ολοκληρωμένη εξερεύνηση διαφόρων επαγγελμάτων, προσεγγίζοντας τις συνθήκες εργασίας, τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις πραγματικές προκλήσεις που σχετίζονται με κάθε επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Συμμετείχαν τρία σχολεία από την Ελλάδα και οκτώ από την Τουρκία προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες και να προετοιμαστούν καλύτερα για το μέλλον τους.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Γρηγορίου Χαρίκλεια (Διευθύντρια), Καλδή Μαρίνα, Τσαγκλή Αντωνία.

https://padlet.com/marinkaldi/etwinning-project-career-quest-navigating-futures-2nd-lyceum-k5vd43rt7rifpyti