23ο Γυμνάσιο Αθήνας: Παρουσίαση στα πλαίσια του προγράμματος αγωγής υγείας

23ο Γυμνάσιο Αθήνας: Παρουσίαση στα πλαίσια του προγράμματος αγωγής υγείας

Με μεγάλο ενδιαφέρον οι μαθητές μας παρακολούθησαν την παρουσίαση των νοσηλευτριών, στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας!