Οι Λαϊκές Βιβλιοθήκες στο Διαδίκτυο

Η Ειδική Γραμματέας ΕΔΤ Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. Βιβλιοθηκών και Ιστορικών Αρχείων & Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας. σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα : «Οι Λαϊκές Βιβλιοθήκες στο Διαδίκτυο» Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντια δράση Δημιουργίας Δικτυακών Τόπων για τις Βιβλιοθήκες» με σκοπό την προβολή και διάδοση αποτελεσμάτων του έργου (Επιχ. Πρόγραμμα ΚτΠ. Πρόσκληση 54) Δευτέρα. 21 Μαρτίου 2005. ώρα 09:00 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Βασ. Κωνσταντίνου 48. Αθήνα

Η Ειδική Γραμματέας ΕΔΤ Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. Βιβλιοθηκών και Ιστορικών Αρχείων & Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας. σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα : «Οι Λαϊκές Βιβλιοθήκες στο Διαδίκτυο»

Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντια δράση Δημιουργίας Δικτυακών Τόπων για τις Βιβλιοθήκες» με σκοπό την προβολή και διάδοση αποτελεσμάτων του έργου (Επιχ. Πρόγραμμα ΚτΠ. Πρόσκληση 54)

Δευτέρα. 21 Μαρτίου 2005. ώρα 09:00
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Βασ. Κωνσταντίνου 48. Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο www.infolibraries.gr καθώς και στο επισυναπτόμενο αρχείο.