4ο ΕΠΑΛ Αθήνας – Πρόγραμμα ERASMUS+

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 8 με 12 Μαΐου του 2023 πραγματοποιήθηκε η όγδοη και τελευταία κινητικότητα του προγράμματος "P.O.L.I.S. - Promote citizenship education at school to build inclusive societies" στο πλαίσιο του Erasmus +, με την συμμετοχή του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών. Η κινητικότητα φιλοξενήθηκε στο Kullegg San Benedittu - Secondary School στην Μάλτα. Κατά την διάρκειά της οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είχαν την δυνατότητα να εμβαθύνουν και να συζητήσουν πάνω στην σύγχρονη εκπαίδευση, τις γνώσεις που πρέπει να παρέχει και τις δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να καλλιεργεί έτσι ώστε οι σημερινοί μαθητές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν ως πολίτες στις απαιτήσεις της κοινωνίας του μέλλοντος. Παράλληλα, έγινε η συνολική αξιολόγηση του προγράμματος και παραδόθηκαν από κάθε ομάδα τα handbooks τα οποία συγκεντρωμένα αποτελούν το απτό αποτέλεσμα της εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος.

Για το 4ο ΕΠΑ.Λ Αθηνών

Ο Διευθυντής

Αναστάσιος Καραγιάννης