4ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Μαθητικό Μαθηματικό Φεστιβάλ

 

Αφίσα 24.1

 

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του 4ου Πανελλήνιου Διαδικτυακού Μαθητικού Μαθηματικού Φεστιβάλ : Πρόγραμμα 4ου ΠΔΜΜΦ