15η Έκθεση Γαλλικού Βιβλίου και Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου διοργανώνει την 15η ΄Εκθεση Γαλλικού Βιβλίου-EXPOLIVRES. στη Θεσσαλονίκη. στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Στρατού 2):
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2005: 12.00 - 21.00 και Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2005:
9.00 - 14.30.
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις των Μεθόδων. των Σχολικών Βοηθημάτων και των Βιβλίων για τα νέα DELF - DALF.

Ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο την Παρασκευή
2 Σεπτεμβρίου 2005. στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Στρατού 2). για τους καθηγητές Γαλλικής (ΠΕ5) των Γυμνασίων. Λυκείων και ΤΕΕ των Νομών Θεσσαλονίκης. Πέλλας. Ημαθίας και Φλώρινας και για τα μέλη του Συλλόγου -διορισμένα και μη- των υπόλοιπων Νομών της Βόρειας Ελλάδας.
Το Σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία
- με τη Σχολική Σύμβουλο Γαλλικής των Νομών Θεσσαλονίκης. Πέλλας. Ημαθίας και Φλώρινας κ. Χρυσάνθη Ινάχογλου και
- το SCE - Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα
8.30 -  8.45  : Προσέλευση - Εγγραφή
8.45 -  9.15  : Χαιρετισμοί
9.15 - 10.00  : Conference : Μme M. Piquet. Comment motiver des jeunes apprenants?
10.00 - 10.30  : Διάλειμμα
10.30 - 12.30  : Αteliers : 3 ateliers de 2 heures sur des exemples concrets
de sequence didactique avec des jeunes                 apprenants

Προσοχή :
Δηλώσεις συμμετοχής στο FAX του Συλλόγου 2310 84 49 11 μέχρι τις 31-8-2005 (θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας).
Το Σεμινάριο θα επαναληφθεί στη διάρκεια της σχολ. χρονιάς 2005-2006. εφόσον δηλωθεί ανάλογο ενδιαφέρον.