Ημερίδα «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»

Ημερίδα «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιγιαλείας διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» στις 16 Απριλίου στο δημοτικό κινηματογράφο Απόλλων στο Αίγιο.

Στην ημερίδα συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του 2ου Γραφείου Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. Αναλυτικότερα συμμετείχαν όλοι οι δάσκαλοι και οι ειδικότητες (Αγγλικών. Φυσικής Αγωγής. Μουσικής) καθώς και οι νηπιαγωγοί.

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Χαιρετισμός από τον κ. Ελευθεριώτη Δημήτρη. Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων-Νηπιαγωγών Αιγιαλείας.
  • «Η εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών στο δημοτικό σχολείο» από την Ευανθία Καταβάτη. Δασκάλα.
  • «Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία» από τον Βασίλη Κόμη. Λέκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν. Πατρών.
  • «Διδάσκοντας με εκπαιδευτικό λογισμικό στο δημοτικό σχολείο» από τον Δημήτριο Αλιμίση. Δρ. Επιστημονικής Αγωγής. Καθηγητής Ν. Τεχνολογιών ΣΕΛΕΤΕ Πάτρας
  • «Το διαδίκτυο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» από τον Αντώνη Λυμπέρη. Δρ. Φυσικός. ΙΤΥ Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών
  • Συζήτηση

Από την ημερίδα διατίθενται οι παρακάτω παρουσιάσεις σε μορφή αρχείων Powerpoint: