5ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού – Κινητικότητα στη Φινλανδία

«Σχεδιάζοντας ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον με βάση τη συμπερίληψη
και στόχο την ικανοποίηση των διαφορετικών μαθησιακών αναγκών»

2023-1-EL01-KA122-SCH-000113731

Κινητικότητα στη Φινλανδία: Σεμινάριο «Ειδική αγωγή και συμπερίληψη» και παρακολουθήσεις στα σχολεία Rastaalan Primary School και
Lagstads Comprehensive School / 05-09 Μαΐου 2024

 Από τις 5 έως τις 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τρίτη κινητικότητα του 5ου ΔΣ Κορυδαλλού στη Φινλανδία στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Σχεδιάζοντας ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον με βάση τη συμπερίληψη και στόχο την ικανοποίηση των διαφορετικών μαθησιακών αναγκών» και κωδικό 2023-1-EL01-KA122-SCH-000113731. Δύο εκπαιδευτικοί –κ. Βιβή Αρβανίτη και κ. Φωτεινή Αρβανίτη– ταξίδεψαν στο Ελσίνκι της Φινλανδίας για να συμμετάσχουν στο σεμινάριο “Special needs and inclusive education” που διοργάνωσε ο εκπαιδευτικός οργανισμός EduFuture. Το σεμινάριο περιελάμβανε διαλέξεις, παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια από τον φορέα EduFuture, αλλά και επισκέψεις σε δύο σχολεία στην ευρύτερη περιοχή του Ελσίνκι. Μαζί με τις εκπαιδευτικούς από το σχολείο μας συμμετείχαν αποστολές από τις χώρες Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Τουρκία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Πολωνία, με τις οποίες  κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αντάλλαξαν πληροφορίες για τα συστήματα των χωρών τους, ιδέες και καλές πρακτικές.

Σύμφωνα με το σχέδιο του προγράμματος, οι στόχοι της κινητικότητας ήταν η γνωριμία με τη φιλοσοφία του φινλανδικού συστήματος εκπαίδευσης, η οποία βασίζεται στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων κάθε παιδιού, η παρακολούθηση πρακτικών παραδειγμάτων διαμόρφωσης σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης και η γνωριμία με τη διαμόρφωση των χώρων των φινλανδικών σχολείων με στόχο την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου οργανώθηκαν από τον φορέα EduFuture εργαστήρια με θέμα τη δομή του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος, την καινοτομία και την τεχνολογία, τη θετική εκπαίδευση, την παιδαγωγική ηγεσία και την ειδική αγωγή και συμπερίληψη. Έγινε παρουσίαση καινοτόμων μεθόδων ειδικής υποστήριξης, όπως η αλληλεπίδραση με τα ζώα στο σχολείο. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε ο τρόπος δόμησης ενός σχολικού κτιρίου, αλλά και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν στις αποφάσεις οι απόψεις των τελικών χρηστών του, δηλαδή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με επίσκεψη στο Rastaalan Primary School (ηλικίες 7-12 ετών), υποδοχή από την υποδιευθύντρια του σχολείου, συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς, ανταλλαγή απόψεων και επίλυση αποριών. Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το μάθημα της Μουσικής σε τμήμα ειδικής αγωγής, το μάθημα των Μαθηματικών (σε συνδυασμό με την Πληροφορική) σε τμήμα της ΣΤ΄ τάξης και το μάθημα της ραπτικής σε τμήμα της Δ΄ τάξης.

Η δεύτερη επίσκεψη έγινε στο Lagstads Comprehensive School (ηλικίες 7-15 ετών), που αποτελείται από δημοτικό και γυμνάσιο σε κτίρια που επικοινωνούν μεταξύ τους. Εκεί οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μάθημα μητρικής γλώσσας (τα σουηδικά στην προκειμένη περίπτωση, καθώς το σχολείο ακολουθεί τη δεύτερη επίσημη γλώσσα της Φινλανδίας), σε ένα περιβάλλον τάξης όπου οι μαθητές είχαν απόλυτη ελευθερία για το πού και πώς θα καθίσουν και θα συμμετέχουν στο μάθημα – όλες οι αίθουσες διέθεταν στο πίσω μέρος γωνιές χαλάρωσης ή συγκέντρωσης για τα παιδιά που το επιθυμούσαν. Ακολούθησε παρουσίαση της φιλοσοφίας τουσχολείου και του τρόπου οργάνωσής του από τη Διευθύντρια.

Τα σχολεία αυτά, που αποτελούσαν τυπικό δείγμα των σχολικών χώρων στη Φινλανδία, ήταν πλήρως εξοπλισμένα, με διαφορετικές αίθουσες για το κάθε διδακτικό αντικείμενο (μουσική, ραπτική, ξυλουργική, μαγειρική κλπ), βιβλιοθήκη, τραπεζαρία στην οποία προσφέρεται δωρεάν γεύμα σε όλα τα παιδιά, γυμναστήριο, αυλή χωρίς περίφραξη, αλλά και εσωτερικούς χώρους χαλάρωσης και παιχνιδιού στους οποίους τα παιδιά μπορούν να παραμείνουν στο διάλειμμα αν το επιθυμούν.

Τέλος, πέρα από τα σεμινάρια και τις επισκέψεις στα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί μας είδαν στην πράξη πώς μπορεί μια ολόκληρη πόλη να εργάζεται συστηματικά για τη συμπερίληψη όλων των πολιτών της μέσα από τη δημιουργία χώρων συνάντησης και πολιτισμού (βιβλιοθήκη Oodi, Μουσείο της Πόλης του Ελσίνκι κλπ), προσβάσιμων σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικού υπόβαθρου. Μετά από αυτήν την πλούσια σε εμπειρίες εβδομάδα στη Φινλανδία, οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στο σχολείο μας γεμάτοι νέες γνώσεις και ιδέες!