5ο ΓΕΛ Αιγάλεω, etwinning : Construct Europe

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης του σχολείου μας με σχολικές μονάδες του εξωτερικού  συμμετείχαμε σε ένα πρόγραμμα etwinning με τίτλο : "Construct Europe 2024".  Στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή την ανάληψη από το Βέλγιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  συντονίζεται από τέσσερις eTwinning ambassadors από την πόλη Mechelen, συμμετείχουν σχολεία από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, τη Γαλλία και τη Σλοβακία.

Οι μαθητές/μαθήτριες του σχολείου μας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό πήραν μέρος σε πολύ ενδιαφέρουσες, αυθεντικές και διαδραστικές δραστηριότητες και ήρθαν σε επικοινωνία με συμμαθητές/συμμαθήτριες από διάφορα σχολεία της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα:

1.Signs of Europe : παρουσίαση φωτογραφιών με το αποτύπωμα της ΕΕ στην καθημερινότητά μας

2. Flip Europe : δημιουργία βίντεο με παρουσίαση προτάσεων για θέματα που απασχολούν τους νέους της ΕΕ

3.Imagination, European Heroes : δημιουργία αφισών με τους ήρωες των μαθητών και σχολιασμός από μαθητές άλλων χωρών

4. Festivities, Europe Day: δημιουργία καρτών με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης (9η Μαΐου) και ανταλλαγή αυτών μέσω ταχυδρομείου

5. Συμμετοχή σε διαδικτυακή συνάντηση με μαθητές από σχολείο της Ισπανίας

6. Συμμετοχή σε κουίζ γνώσεων σε σχέση με τις σημαίες της Ευρώπης.

Τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας : Kαραβότα Μαρίνα, Μορομάλου Ιωάννα και Πολυζώη Γρηγορίτσα.

Η παρουσίαση του προγράμματος σε video

https://drive.google.com/file/d/14X9Q-nEskdJhJ-SS7aQXod9O4qsGBMne/view?usp=sharing